Ekologické a levné plynové vytápění z válce

vytápění
Ekologické a levné plynové vytápění z válce

Když se rozhodneme vytápět svůj domov kapalným plynem (zkráceně LPG), je potřeba zvolit nejen druh paliva (propan nebo propan-butan) a způsob jeho skladování (podzemní nebo nadzemní). Stejně důležité je, jak se staneme uživateli potřebné palivové nádrže.

Jsou dvě možnosti: můžeme si ho koupit nebo pronajmout. Instalace plynového vytápění z válce je dobrým řešením tam, kde je ztížený přístup k jiným palivům, zejména sítím zemního plynu. Taková instalace palivové nádrže se provádí poměrně snadno a rychle. Palivový válec může být instalován nad zemí nebo zcela zakopány. Volba řešení je určena mj plochou pozemku a hladinou podzemní vody.

Moderní zařízení spotřebují mnohem méně plynu nebo oleje a zajistí tichý a bezproblémový provoz po mnoho let. Jsou většinou dražší než tradiční řešení, ale tato investice se vrátí mnohem rychleji a majitelé inteligentní topné infrastruktury mohou počítat s doplňkovým vybavením. Jedním z možných řešení je plynové vytápění z válce. Pod názvem LPG se v zásadě skrývají dvě sloučeniny organické chemie – propan a butan, což jsou produkty vznikající při zpracování ropy. V praxi se používají jako směsi těchto dvou paliv v různých poměrech, i když pro účely vytápění se používá především propan samotný.

Nízké náklady na vytápění domu

Hlavní výhodou plynu je jeho cena. Jde o palivo, které je nejen snadno dostupné, ale také levné – zvláště když jeho náklady porovnáte s náklady spojenými s nákupem pevných paliv nebo elektřiny. Vzhledem k tomu, že vytápění rodinného domu spotřebuje velkou část nákladů na provoz objektu, není divu, že existují způsoby, jak ušetřit. Důležitý vliv na množství energie potřebné k vytápění za rok, a tím i na spotřebu paliva, má stav tepelné izolace domu. Čím lepší je izolace domu, tím nižší jsou nakonec náklady na vytápění. Pro snížení potřeby kapalného plynu lze použít menší palivovou nádrž.

Ekologie na prvním místě

Je také třeba připomenout, že instalace plynu je šetrná k životnímu prostředí – plyn pro vytápění domu zabraňuje emisím výfukových plynů do atmosféry, což činí tento způsob velmi ekologickým. Systém plynového vytápění je napájen z externí nádrže umístěné nad zemí nebo zapuštěné v zemi a periodicky plněné cisternou.

Zdroj obrázku: Nor Gal / Shutterstock.com