Aštar Šeran – komunikace s velitelem vesmírné flotily1
0

Nač přehlížet a vyhýbat se skutečnosti, kteou nelze měnit dle svých představ. Udělejme něco pro to, aby se odkryla silná vrstva nepochopení a vědomostního ochoření.

 ,,Ano, tady Aštar Šeran !“


,,Chci Ti poděkovat Aštare, že jsi za mnou přišel – přečetla jsem si dnes spoustu informací a mohu ti jen potvrdit, že jsou zcela pravdivé a v dnešní době dostupné. Chci Tobě a všem tvým bytostem Světla poděkovat s mírem v srdci a k Tobě mým odevzdáním, že jste, a naši Zemi a celé lidstvo ochraňujete – díky – vřelé díky !“

,,Není zač – jsme tady už od dob stvoření tohoto lidského údělu na této planetě Zemi. Bylo to tak všechno naplánované již mnoha staletí ne-li tisíciletí a my jen pokračujeme s vámi ve vašem vývoji a předáváme si vzájemně jisté informace, které se u nás obdrží a hromadí. Postupujete v něčem dobře a v něčem méně dobře. Prostě se učíte na mnoha úrovních bytí a žití. Ale jistě někteří z vás již ví, že nejsou na Zemi poprvé a vtělují se zde tak dlouho, až dosáhnou určité duchovní úrovně svého vývoje a pak prostě se zastaví v lidském převtělování a zrozování se tady na planetě Zemi.“

,,Děkuji ti Aštare …“

,,Nemusíš stále děkovat, víme, že ty sama jsi došla k velkým duchovním pokrokům, a jak sama vidíš, můžeš se spojit channellingem s kýmkoliv z nás na koho si právě vzpomeneš. Ale je to tvá vytrvalost, učení a uvědomování si lidských hodnot v pozemském žití. Necháš se navádět svým srdcem a to je velmi důležité. Jsme na tebe hrdí, jelikož ty sama ses probudila k obrazu svému. Nyní budeš popisovat svou cestu ostatním lidem a ukazovat směr jim svými slovy a činy, a to je důležitým bodem, protože jen pak mohou ostatní přijmout to, čeho ty jsi sama dosáhla.“

,,Aštare prosím, jak to vypadá u vás – je vše v pořádku ?“

,,Ano, zatím je stále všechno v pořádku, i když někdy máme co dělat, abychom zabránili špatnému vlivu na vaší Zemi, ale jsme tady od toho, abychom pozorovali a zpozorovali za včas změny, které se vyskytnou. Nemusíte mít obavy – jsme tady v plné zbroji nebeských plavidel a bojovníků, kteří si přeji jak pro nás, tak i pro vás mír a také, aby nevyvstaly žádné rozbroje v celém vesmírném komplexu. I tady stačí jen jiskřička nesváru, a může se roznítit rozbuška a zanést tak prach do všech koutů vesmíru. Nejsme tady sami, a proto musíme se smířit i s napadením jiných forem života tady u nás. Prozatím máme velké zkušenosti a s našim mírem a láskou v srdci jsme všude obstáli a to je velmi – velmi důležité !!!“

,,Myslíš si prosím Aštare, že naše Země má šanci obstát ve zkoušce, která ji i s námi čeká ?“

,,Zajisté, že má šanci a velkou, protože ti, kteří ji tu šanci nepřejí, ji chtějí svou moci dosáhnout a ovládnout, a také si ji podmanit i s lidstvem, které se stane otroky jejich a budou jim sloužit dle libosti. Nesmí se to stát a uskutečnit, ale i vy sami se musíte sjednotit, aby vaše sílá byla, co nejvíce obsáhlá a dosahovala velkých rozměrů pro pomoc vaši i matce planetě Zemi. Stále se lidé probouzejí, ale není již čas, aby se probudili natolik, aby věděli, co se zde děje a to jim nemůžete mít za zlé, jelikož než pořádně prozřou bude již na to docela pozdě jim něco vysvětlovat, ale má to tak být ! Ti, co prozřeli dříve jsou již připraveni … není toho mnoho již pro ně pro pochopení – oni chápou a oni vědí, tak jako ty sama. Jdou cestou smíru, spravedlnosti, pravdy a poznání s láskou, aby jako ti před nimi dosáhli svého Světla v přetrvání v cestě k domovu do jednoty všeho a všech.“

,,S pravidelnosti bijícího srdce tě pozdravuje a smýšlí smírem a Světlem v srdci Aštar, a celá jeho flotila ti přináší pozdravení a povzbuzení do tvého nového prozření …“

,,Děkuji Ti Aštare za vzácnou návštěvu a krásná slova.”

,,Tato slova s úpřímnosti předal Aštar Šeran.”

Alderonnara – Duben 2009

,,Protože již nastal pravý čas a uzrála doba i pro Vás všechny, kteří jste nastoupili Cestu Světla Vašemu Srdci Nejbližšíjsou určeny tyto řádky plné Pravdy !“

Zdroj: 1


DALŠÍ ČLÁNKY:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *