Percy Collet – pět a půl dne v nebi

0
REKLAMA: Navštivte necenzurovaný vyhledávač Zetax.net

Sdílet:

Z Boží vůle a přes mnohá těžká úskalí a boje, se nám dostává do rukou svědectví, které způsobilo (hlavně díky svému objasnění některých biblických pravd) na mnoha místech mocné a trvající probuzení. Například v Brazílii se Boží lid sjednotil na mnoha místech v jeden celek, bez nějakého denominačního jména. Také v těchto sborech vznikly skupiny, které se modlí a hledají Pána společně v modlitebním řetězci po 24 hodin denně. Lidé jednoduše rozpoznali volání Ducha svatého, začali se jím i řídit, a nastalo probuzení. V jejich středu také dochází k mnoha zázračným událostem. Toto svědectví mělo také velký vliv na věřící v Soulu v Jižní Koreji. Pod povrchem tohoto svědectví se nachází ukryté pomazání Ducha svatého. Proto naslouchejme s tichým a otevřeným srdcem a přijmeme hojnou odměnu. Bůh se k tomuto svědectví přiznává velmi neobyčejným způsobem.

Následující svědectví je přepsaný záznam z 36 magnetofonových kazet, natočených v období tří let, a jednoho rozhovoru. Místy je doplněno svědectvím i dalších lidí, kteří viděli nebe. Pokud není označeno jinak, tak biblické citáty, označené KR jsou citovány podle Kralického překladu, označené CEP podle Ekumenického překladu, označené NBK podle Nové Bible kralické a označené KMS podle Nové smlouvy.

L. Z.

Collett, Percy, narozen 8.května 1902, zemřel 25.listopadu 1998
Collett, Leona, narozena 21.září 1906, zemřela 17. října 1993

„Percy, povolávám tě, abys šel zpět na zem a nesl poselství o nebi lidem všech národů a jazyků.“ „Tyto kazety pomáhají tisícům lidí po celé zemi. Spousta lidí mi řekla, že od té doby, co je slyšeli, se s nimi něco stalo, změnili se. Jeden židovský lékař rozdává tyto kazety svým pacientům v nemocnici a půjčuje jim k tomu přehrávač, aby si je mohli poslechnout.“ „Jedna žena, která poslouchala tyto kazety, byla nejdříve velmi skeptická. Ale když si je poslechla všechny, řekla, že teď už plně věří tomu, že jsem byl v nebi. Jaká to změna!“ „Minulou noc se mi zjevili anděl Páně a můj strážný anděl. Jejich instrukce byly, abych udělal pět milionů kopií těchto kazet. Mají být přeloženy do všech jazyků světa. V tomto musím být věrný. Mám udělat tři alba a v každém má být dvanáct kazet. Anděl použil slovo „musíš“, musím to tedy rozmnožit dál. Lidé se snaží zjistit, co je tam dál za hvězdami, vysílají tam družice atd. A já jim musím říct, co tam dál je, je to moje zodpovědnost.“ „Máme přístroj, který přehrává tyto kazety i v pralese a může to slyšet najednou spousta lidí. Zatočí kličkou a tím si vyrobí elektřinu…

Dr.-Percy-Collet-Pet-a-pul-dne-v-nebi (PDF)ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno