Poznámky

Boží rodina, část 2. – Patrik Gorloj

1. Jak je to s hojně skloňovaným Ivo Bendou. Před určitým časem se se svými výroky stáhl mimo veřejné působení. Také se říká že se jedná o inkarnaci Aštara Šerana.

Práca Ivana Bendy ma nesmierny dosah. Okrem šírenia dôležitých informácií o transformácií ľudstva, vesmírnych ľuďoch a varovania o čipovaní ľudstva, tiež šíri i on Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista od Petra D. F. Skutočne sa jedná o priamu inkarnáciou Aštara Šerana. Svojmu poslaniu zasvätil celý život a jeho stránka www.vesmirnilide.cz pomohla hodne hľadajúcim ľudom. Práve v tejto dobe nevystupuje príliš na verejnosti (len výnimočne) ale jeho koniec to nieje ani zďaleka. Samozrejme nič nieje 100% pravdivé, preto odporúčam používať intuíciu pri prijímaní akýchkoľvek informácií. Odporúčam k tejto téme prečítať toto zdelenie:

POSLÁNÍ AŠTARA ŠERANA, PTAAHA A GORLOJE V MISI BOŽÍ RODINY (ODKAZ je funkční v plné verzi rozhovoru – níže)

2. Kdo je a za jakým účelem vznikla Boží rodina?

Tím božej rodiny je vytvorení priamo Pánom Ježišom Kristom mimo priestor a čas, rovnako ako aj všetci jeho členovia ktorí pochádzajú z najvyšších dimenzií pravého stvorenia. Bol vytvorený špecificky pre túto dobu transformácie ľudstva. Každý spolupracovník bol obdarení potrebnými schopnosťami a darmi, aby mohol čo najúčinnejšie splniť svoje poslanie pre ktoré sa inkarnoval do hrubohmnotného tela. Spolu pomáhame mnoho bytostiam konvertovať do pozitívneho stavu a tiež svojimi životmi ukazuje cestu späť k večnému stvoriteľovi PJK. Šírime zásadné informácie medzi pripravenými, aby sme do rozdelenia otvorili oči čo najväčšiemu počtu ľudí. Samozrejme to celé koordinuje Pán Ježíš Kristus spoločne z jeho ženskou inkarnáciou Janou Kyslíkovou.

3. Co si nutno vybavit pod vyobrazením Jany Kyslíkové jako inkarnaci Pána Ježíše Krista v ženském těle?

Jana Kyslíková je priamou inkarnáciou Boha ktorého meno je Pán Ježiš Kristus. Jana nieje Ježiš ako hodne ľudí špatne chápe…

>>> POKRAČOVÁNÍ CELÉHO ROZHOVORU ZDE <<<

Aštar Šeran – komunikace s velitelem vesmírné flotily

Nač přehlížet a vyhýbat se skutečnosti, kteou nelze měnit dle svých představ. Udělejme něco pro to, aby se odkryla silná vrstva nepochopení a vědomostního ochoření.

 ,,Ano, tady Aštar Šeran !“

,,Chci Ti poděkovat Aštare, že jsi za mnou přišel – přečetla jsem si dnes spoustu informací a mohu ti jen potvrdit, že jsou zcela pravdivé a v dnešní době dostupné. Chci Tobě a všem tvým bytostem Světla poděkovat s mírem v srdci a k Tobě mým odevzdáním, že jste, a naši Zemi a celé lidstvo ochraňujete – díky – vřelé díky !“

,,Není zač – jsme tady už od dob stvoření tohoto lidského údělu na této planetě Zemi. Bylo to tak všechno naplánované již mnoha staletí ne-li tisíciletí a my jen pokračujeme s vámi ve vašem vývoji a předáváme si vzájemně jisté informace, které se u nás obdrží a hromadí. Postupujete v něčem dobře a v něčem méně dobře. Prostě se učíte na mnoha úrovních bytí a žití. Ale jistě někteří z vás již ví, že nejsou na Zemi poprvé a vtělují se zde tak dlouho, až dosáhnou určité duchovní úrovně svého vývoje a pak prostě se zastaví v lidském převtělování a zrozování se tady na planetě Zemi.“

,,Děkuji ti Aštare …“

,,Nemusíš stále děkovat, víme, že ty sama jsi došla k velkým duchovním pokrokům, a jak sama vidíš, můžeš se spojit channellingem s kýmkoliv z nás na koho si právě vzpomeneš. Ale je to tvá vytrvalost, učení a uvědomování si lidských hodnot v pozemském žití. Necháš se navádět svým srdcem a to je velmi důležité. Jsme na tebe hrdí, jelikož ty sama ses probudila k obrazu svému. Nyní budeš popisovat svou cestu ostatním lidem a ukazovat směr jim svými slovy a činy, a to je důležitým bodem, protože jen pak mohou ostatní přijmout to, čeho ty jsi sama dosáhla.“

,,Aštare prosím, jak to vypadá u vás – je vše v pořádku ?“

,,Ano, zatím je stále všechno v pořádku, i když někdy máme co dělat, abychom zabránili špatnému vlivu na vaší Zemi, ale jsme tady od toho, abychom pozorovali a zpozorovali za včas změny, které se vyskytnou. Nemusíte mít obavy – jsme tady v plné zbroji nebeských plavidel a bojovníků, kteří si přeji jak pro nás, tak i pro vás mír a také, aby nevyvstaly žádné rozbroje v celém vesmírném komplexu. I tady stačí jen jiskřička nesváru, a může se roznítit rozbuška a zanést tak prach do všech koutů vesmíru. Nejsme tady sami, a proto musíme se smířit i s napadením jiných forem života tady u nás. Prozatím máme velké zkušenosti a s našim mírem a láskou v srdci jsme všude obstáli a to je velmi – velmi důležité !!!“

,,Myslíš si prosím Aštare, že naše Země má šanci obstát ve zkoušce, která ji i s námi čeká ?“

,,Zajisté, že má šanci a velkou, protože ti, kteří ji tu šanci nepřejí, ji chtějí svou moci dosáhnout a ovládnout, a také si ji podmanit i s lidstvem, které se stane otroky jejich a budou jim sloužit dle libosti. Nesmí se to stát a uskutečnit, ale i vy sami se musíte sjednotit, aby vaše sílá byla, co nejvíce obsáhlá a dosahovala velkých rozměrů pro pomoc vaši i matce planetě Zemi. Stále se lidé probouzejí, ale není již čas, aby se probudili natolik, aby věděli, co se zde děje a to jim nemůžete mít za zlé, jelikož než pořádně prozřou bude již na to docela pozdě jim něco vysvětlovat, ale má to tak být ! Ti, co prozřeli dříve jsou již připraveni … není toho mnoho již pro ně pro pochopení – oni chápou a oni vědí, tak jako ty sama. Jdou cestou smíru, spravedlnosti, pravdy a poznání s láskou, aby jako ti před nimi dosáhli svého Světla v přetrvání v cestě k domovu do jednoty všeho a všech.“

,,S pravidelnosti bijícího srdce tě pozdravuje a smýšlí smírem a Světlem v srdci Aštar, a celá jeho flotila ti přináší pozdravení a povzbuzení do tvého nového prozření …“

,,Děkuji Ti Aštare za vzácnou návštěvu a krásná slova.“

,,Tato slova s úpřímnosti předal Aštar Šeran.“

Alderonnara – Duben 2009

,,Protože již nastal pravý čas a uzrála doba i pro Vás všechny, kteří jste nastoupili Cestu Světla Vašemu Srdci Nejbližšíjsou určeny tyto řádky plné Pravdy !“

Zdroj: 1

Q: Plán na záchranu světa. Co se skutečně odehrává za oponou (???)

Tajemná osoba pod tajemným označením „Q“ je zatím nejzáhadnějším člověkem v USA. Spolu s Trumpem následují (a mnnoho dalších, stejně sjednocených) kroky Trumpa, u kterého se v povolebním prezidentském vítězství objevilo mnoho podivných kroků, mířenách k zesměšňování a vyvolávání nepokojů ze strany občanů.

Výborné, krátké video o zatím skryté válce ve Spojených státech, která může zachránit celý svět. Video v anglickém jazyce se objevilo 25. června 2018 na kanálu YouTube „Storm Is Upon Us“ pod názvem „Q – The plan to save the world“. V krátkém čase získal statisíce shlédnutí, i díky tomu, že mezitím už má titulky ve více jazycích.

Video se sice týká primárně Spojených států v nich však sedí chobotnice, která škrtí i Evropu dusí i Slovensko. Proto budeme s napětím sledovat, co se ve Spojených státech děje.

(Původní text, zdroj: video)

Jistojistě existují dokonalé plány pro přetažení vlivu a i uceleného dojmu jednotlivce i skupin, ovlivňující to nejsnadnější – slépé ovečky, horlivě pozorující děníé kolem sebe, ne však do hloubky pro sběr ryzího zlata v podobě konečných faktů, jenž jsou nemálo tajeny a na povrch mnohdy vyplouvají, teprve až po usilovnějším zapojování a v neposlední době spolupráci delšími chapadélky, než těmi, jimiž disponují právě obyčejné ovečky.

Působí zde dvě největší vládnoucí elity. Jednou z nich jsou pseudotvůrci, druhou renegáti. Úvahou z teoretického hlediska se nám naskýtá pohled na přetahování dvou falešných králů, nebo třeba hodného a zlého policajta, chcete-li. Je tedy otázkou, zda-li se právě neodehrává pouze další divadlo s hlavní rolí a nástupem onoho zmíněného hodného policajta.

V konečném závěru, nicméně, ten zdaleka ještě nenastal, bude velmi zajímavé sledovat celou situaci, sledovat změny v ukotvení nejnovějších plánů k a z prvního pohledu nastolení spravedlivých rozsudků nad politickými zločinci, ve kterých zdaleka nepůsobí jen oni, ale i hudební populární loutky a jiní.

QAnon
QAnon

Transformace lidstva a mise Boží rodiny

Jako vždy je nutné i pro následující video přijmout skutečnou „realitu“, tedy spíše MATRIX, ve kterém se nacházíme, a kam jsme byly umístěni pouze za jedním jediným účelem.

Krůček po krůčku se kolem nás dějí určité události, které jsou dány a jsou nevyhnutelné pro předem určený a bezpodmínečně dokonalý Boží plán.

Upřednostňujete-li více text, než video, pak je tu odkaz ZDE (Jana Kyslíková BR) s textem z videa.

 

Úloha Vesmírných lidí (skutečných PLEJÁĎANŮ a dalších pozitivních bytostí) při transformaci lidstva

Pozitivním bytostem, které se angažují na záchraně lidstva ve vesmírném prostoru okolo planety Země/Nula, se souhrnným názvem říká Vesmírní lidé. Povolal jsem je již dříve, aby kontrolovali negativní aktivity lidí, kteří by bez přítomnosti mimozemských bratrů a sester zničili celou planetu. Kdyby se tomu tak stalo, nebylo by odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha? Tím pádem by došlo k sebedestrukci celého Multivesmíru, protože na zodpovězení této otázky závisí existence celého jsoucna.
Nebudeme zde uvádět příliš konkrétních jmen civilizací a jejich představitelů, protože každý si může najít informace o pozitivních mimozemských rasách sám, aneb kdo hledá, ten najde.

Je nutno zmínit, že nejvíc těchto láskyplných bytostí, kteří se o lidstvo starají, má původ a domov v souhvězdí systému Plejád, kde v mnoha dimenzích obíhá okolo těchto hvězd mnoho planet s rozmanitými bytostmi na různém stupni duchovního i technického rozvoje. Velké množství dobrovolníků – mužů i žen – jsem požádal o spolupráci zejména z planety Erra, která je velmi podobná Nové Zemi. Vybraní Eřané z 5. a 7. dimenze přírodního vesmíru se v této době účastní velmi důležité mise. Okolo Nuly ve 3. dimenzi jsou rozmístěny miliony Vesmírných lidí ve statisících hvězdných plavidlech, aby v blízké budoucnosti vyzvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze (platí pro ty, kdo nebudou mít dostatečné vibrace na tzv. nanebevstoupení, ale nezaslouží si žít v plnosti negativního stavu).

Citát: Sdělení Pána Ježíše Krista (7) – Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem

bozirodina.cz
svetelneinfo.cz

Plejáďané, Plejárané – lži a manipulace ve prospěch Vesmírných lidí?

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

Článek není nijak spojen s autorem tohoto blogu. V zápatí (spodní část článku) můžete vidět navíc Zdroj. To důležitější ale spočívá v samotném obsahu. Uvěřili jste tomuto spisu, včetně dokonale podané formulaci a neuvěřitelně falešnému „tvrzení“? Jedná se o precizní plán, jak ovlivnit lidskou mysl a upřednostnit ji, jako jediný a pro někoho naprosto jedinečný důkaz „pravdy“ (pro slepé ovce), čehož je toto absolutní vzor! Upozorňujeme! Vaše mysl bude vystavena dokonale převráceným faktům s jediným záměrem. Záměr byl tedy právě zmíněn, aneb VLK V ROUCHU BERÁNČÍM.

Na první pohled dobře vypadající bytosti. Ve většině případů (ne však vždy) se světlými vlasy a s modrými oči. Dokáží ze sebe (zřejmě pomocí nějakých technik) vyzařovat obdivující až božskou energie. Někdy budí dojem, jako by jste potkali Ježíše Krista. Při prvním kontaktu se jeví velmi přátelsky s otevřenou náručí plnou nabídek pomoci všeho druhu.  Pro neznalého člověka podávají zajímavé informace, kterého člověka tímto do slova oblbnou. Většinou daného člověka vychválí. Také některým lidem nalžou, že patří k nim, neboli že se inkarnovali na Zemi právě jako jejich druh. Přislíbí vše, aby mohli daného člověka za jejich služby ovládat. Jejich vlastnosti jsou typu mocenského, neboli otrokář a otrok. jsou velmi agresivní a pomstychtiví. Patří ke skupině nejnebezpečnějších bytostí tohoto vesmírů. Doporučuji je nekontaktovat a nevěřit jim. Pokud si vás sami najdou, okamžitě odmítněte vše co nabízejí. Je možné, že při jejich odmítnutí budou vyhrožovat vším, čeho se v životě bojíte. Pokud je však na začátku rezolutně odmítne, nemají možnost vám jakýmkoliv způsobem ublížit a sami odejdou. Mezi všemi rasami tak i v této jsou samozřejmě i jedinci, kteří nesouhlasí se zotročováním lidstva. Těch je v tomto případě málo a proto radím všeobecně se vyhnout a rezolutně odmítnout pomoc či jakoukoliv lákavou nabídku jimi nabídnutou i kdyby se představovali právě jako ti jedinci, kteří nesouhlasí s vlastní většinou a chtějí opravdu lidstvu pomoc.

Nyní vám popíši z vlastní zkušenosti, kdo jsou Plejárané.

To že existují jiní lidé, bytosti a různé entity, které nepochází z tohoto materiálního světa, tedy z planety Země, ví „každý“ člověk, který používá už jen pouhý selský rozum. Ti lidé, kteří jsou stále ovlivněni systémem a nebo je jejich duševní vývoj stále nedostačující k pochopení jiných určitých  věcí, neboli jsou ještě stále chyceny v materiálním metrixu,  rezolutně  odmítnou jakoukoliv zmínku o mimozemském životě. Jejich svět je velmi malý i když si myslí, že právě ten jejich svět je veliký. Takoví lidé potřebují probudit, protože se velmi snadno nechají obelhat i obyčejnou televizní reklamou např. na skvělou paštiku MÁJKU (neplesnivou, plnou vybraného kvalitního a libového neprošlého masa, bez mouky a eček, která neškodí). No myslím, že víte sami jak to opravdu s potravinami je. To proč mluvím o takových lidech, je z důvodu jejich snadné manipulace a OBELHÁVÁNÍ. Toto obelhání se samozřejmě děje denně a to vteřinu za vteřinou, jak skrze televize, noviny, rozhlas, ve školách, na úřadech, ve vládě atd. Ti probuzení si začínají všímat těchto nepravd a manipulací z lidskou myslí a zaujímají vůči tomu všemu svůj vlastní postoj. Ovšem ti kteří stále nic nevidí a zatím je jich stále mnoho a mnoho, jsou nadále podvědomě řízeni a manipulováni, aniž by to věděli. Takovíto lidé jsou pak snadnou kořistí mnoha jiných mimozemských zájmů, takových zájmů, kteří lidstvo potřebují pro svoje vlastní přežití ovšem jako lidské otroky, který nic netuší. Jedni z takových mimozemských ras jsou již právě zmiňovaný mimozemšťané Plejáďané.

Tak tedy kdo jsou, proč tu jsou a co vůbec chtějí?

Nejdříve popíši jejich falešnou tvář, kterou pro lidstvo prezentují.

Co hodně používají je takzvaný záchranářský model, kdy se jeví jako zachránci lidí, jako jejich velcí pomocníci a přesto za to nic nežádají. Mluví velice moudře a chytře tak, aby člověka okouzlili a získali tak jeho důvěru. Prezentují se jako andělé většinou s blond zářivými vlasy a věřte že setkání s nimi je opravdu okouzlující avšak je to jen pouhé pozlátko. Hovoří o sobě jako o světelných lásky plných bytostech. Často se chlubí svými zásahy, kdy například zneškodnili atomovou zbraň a plno jiného zkázonosného pro lidstvo a planetu Země. Jejich velitel zvaný Aštar Šeran tvrdí že má jediný zájem a to zachránit lidstvo před strašnými muky a útrapami ( hlavně před jejich konkurencí jiných mimozemšťanů zvaných Reptiliáni – ještěři, kteří se snaží lidstvo očipovat a zotročit).

To vše a plno jiného zde zmíněného o Plejáďanech je samozřejmě lež.

Nyní ta pravá Plejáďánská tvář, která je před lidstvem samotným skryta. Tedy pravda je taková, že tito mimozemšťané zvaní Plejáďané nejsou nic jiného než právě ti, kteří lidstvo již dávno zotročují a zotročovat stále chtějí. Nejsou to žádní zachránci lidstva, ale jsou to ti, kteří na planetu Zemi a lidstvo seslali mnoho kleteb aby tak udrželi lidstvo v bolestech a strachu, neboť tak lidé nemohou rozvíjet svého ducha. Upravili lidskou DNA aby člověk nebyl schopen duchovně růst do takových výšin, kdyby tak poznal jednoduše všechny nekalé plány otrokářů. Jejich pravý zájem je udržet lidstvo ve 3D, kde lidstvo není tak duchovně silné, moudré a kde se lidstvo dá dobře manipulovat, neboli ovládat. Svými zásahy, kterými se chlubí pouze na sebe strhávají pozornost a to tak, aby vždy vypadali jako zachránci. Jejich velitel Aštar Šeran  je v tomto vesmíru ve všech dimenzích znám jako diktátor a nebo tyran Aštar. Zotročuje nejen lidskou rasu, ale také jiné rasy ve vesmíru. Jeho cílem je zotročit celý vesmír 3D a 4D. Často se prohlašují jako příznivci světla pocházející z 5 dimenze. To však není pravda, pocházejí ze 4 dimenze stejně tak, jako Reptiliáni a Šedí mimozemšťané. V této 4 dimenzi si právě konkurují s jinými rasami, kteří také ovládají lidi a planetu Zemi pro svůj prospěch.  Takovýchto jiných ras je více a také mezi sebou válčí o nadvládu lidstva pro stálé zotročování. Proto Plejáďané hlavně pomlouvají rasu reptiliánů a Šedých, aby tak získali lidstvo na svoji stranu. Nabízejí lidem záchranu, že je vezmou do svých lodí a odletí s nimi na jinou krásnou mírumilovnou planetu. Již mnoho lidí to učinilo a bylo velmi zklamáno. Tato jejich planeta je pro lidstvo něco jako koncentrační tábor, ze které není úniku, kde vládne pouze jen jedna povýšená rasa Plejáďané a lidstvo je zde bráno jako stroje. Lidé se slabou vůlí se pak pro ně stanou podlejzáky a ty jim pak slouží jako cvičení psi hlídající a donášející na ostatní lidi, tedy na svůj vlastní lidský druh. Tito psi slouží svým pánům jako bachaři lidí. NEDOPORUČUJI PLEJÁĎANY KONTAKTOVAT, UZAVÍRAT S NIMI JAKÉKOLI PAKTY ČI RŮZNÉ DOHODY A UŽ VŮBEC NENASTUPOVAT NA JEJICH LODĚ, BYŤ BY SE ZDÁLI BÝT SAMOTNÝM BOHEM, NEBO TOU NEJVÍCE MILUJÍCÍ A KRÁSNOU ZÁŘÍCÍ BYTOSTÍ V CELÉM VESMÍRU.

Tito Plejáďané nejsou svatí i když se ukazují podobami, jako jsou obrázky Ježíše.  Jejich pravá tvář je satanismus. Jsou to pekelné bytosti. Při setkání s nimi vás ohromí jejich jasnost světla, kterou vyzařují. Jejich vzhled je příjemný a svými energiemi ( uměle vytvořenými) dokáží člověka obelstít, jelikož se jeví jako nádherní andělé. Nenechte se však zmýlit, neboť je to jenom past. Ďábel má mnoho podob.

Nyní vám popíši vlastní zkušenosti s jejich setkání.

Jde o to, že má žena je výborná vědma, která nepotřebuje činit chaneling, ale dokáže se přímo napojit na jakoukoliv bytost v tomto vesmírů. Tím je velmi vzácným zbožím pro mnoho bytosti, jelikož tak může překládat jejich řeč bez toho, aby byla ovládána skrze chaneling a nebo, aby opustila svoje tělo a cestovala. Také má velice dobře vyvinuté vnímání obrazové, což může jednoduše popsat jakoukoliv bytost, vesmír, sféru, energii a mnoho jiného, jelikož to vidí. O moji ženu se snažilo několik otrlejších a nebo nezkušených negativních bytostí, jako jsou právě např. Plejáďané. Tyto bytosti nemají úspěch, jelikož co mají jediné je jejich nezdolná překážka a tou překážkou jsem já Merlain. Můj duchovní vývoj je mnohem a mnohem větší než ten jejich. Nyní popíši v krátkosti, kdo jsem, proto to neberte za jakési vychloubání, ale jako součást tohoto článku pro vysvětlení některých závažných faktů jako je respekt Plejáďanů a jiných negativních bytostí vůči mě. Ti jež to budou brát za něco jiného jako je za ego, vychloubačnost a jiné nesmysli, nechť si učiní vlastní introspekci a zbaví se tak určitých vlastních neblahých vlastností. Po té pochopí mnoho věcí.

Jsem jedna z bytostí, která se podílela jako tvůrce tohoto vesmírů, který má mnohem více sfér a dimenzí, než udávají mnozí autoři. Tento vesmír nemá 12, nebo 13 či 25 sfér ale má jich mnohem a mnohem více. Pocházím z jiného většího vesmíru a ve spolupráci s jinými výjimečnými bytostmi jsme stvořili tento vesmír. Prošel jsem mnoha inkarnacemi pro pochopení toho, co jsem stvořil. Tedy nabral jsem velmi mnoho zkušeností skrze vlastní prožitky na vlastní kůži od samého počátku tohoto vesmíru, tedy od samotné doby velkého třesku. Tam odkud pocházím není nic podobného a už ne vůbec nic stejného jako je tento vesmír. Jen pro zajímavost, často když se vtěluji používám dle dohody z předchozí duší její již dospělé fyzické tělo. Této duši pak dle dohody splním(ve sféře kam se odebere) to oč požádala. Toto již dospělé lidské tělo po opuštění bývalé duše (na její vlastní svobodné rozhodnutí) pak užívám pro svůj předem mnou daný úkol. Takto činím stále a to z důvodu takového, abych neztrácel čas pro vývoj dítěte, kdy se dítě teprve učí chodit, mluvit atd. Tento dětský vývoj jsem zažil mnohokrát a proto již nemám potřebu se takto realizovat.  V tomto životě, kde žiji pod jménem Martin Kubík alias Merlain, se také odehrála tato výměna duší. K výměně došlo v roce 2007. Hned jsem okamžitě změnil styl života a opustil jsem vše co mi bylo najednou cizí, jelikož to vše bylo předchozí duše, ne mé. V tomto životě jsem po dohodě přebral i část karmy po předešlé duši, aby se tak mohla realizovat ve sféře kam si sama přála jít a také si to plně zasluhovala. Pamatuji si mnoho svých životů se kterými se pojí všelijaké zkušenosti. Cestuji se svým vědomím do různých sfér a tak mohu navštěvovat veškeré dimenze. I když mám možnost cestovat i do svého vesmíru, nečiním tak, neboť jak jsem již výše zmínil, není v ničem podobný s tímto vesmírem. Pokud bych tak přece jenom učinil a vycestoval bych do svého vesmíru, mohlo by dojít k tomu, že se již jako vědomí nevrátím, neboť bych riskoval zapomenutí svého vlastního plánu zde na Planetě Zemi.

Takže to je krátký popis odkud pocházím a také si teď můžete uvědomit proč jsem překážkou pro negativní bytosti  a jejich úmysly a také proč bez jakékoliv úhony mohu o nich psát pravdu aniž bych byl z jejich strany atakován. Jednoduše mají ze mě respekt a často jim ho také připomínám. To je důvod proč se nepodaří negativním bytostem ovlivnit či nějak zmanipulovat moji ženu Helenin neboť je pod moji ochranou.

Nyní vám popíši situace, kdy se o získání Helenien snažili mimo jiné například Plejáďané.

Tedy Helenien již od těhotenství trpěla velmi častým nočním zvracení a velkými bolestmi v oblasti břicha. Skoro každou noc zvracela, čímž se vždy vyčerpala do slabosti, že jsem ji musel kolikrát odnést bezvládnou do postele. Po chvíli, kdy si trochu odpočinula cca 20 – 30 minut, byla opět nucena zvracet i když už nebylo co. Takto to šlo někdy i celu noc v kuse. Do to ho měla někdy tak silné bolesti břicha, že si v pláči přála umřít. Často jsem ji v noci musel hlídat v napuštěné vařící vaně ( jelikož se ji tak bolest z části vytrácela), aby se neutopila, jelikož ve vaně často ihned vyčerpáním usnula. Paradoxem je to, že jsem již vyléčil mnoho závažných nemocí u svých klientů, kterým doktoři již nemohli pomoci a u své ženy jsem zkoušel vše od bylinek po magii a jiné léčebné techniky z výsledkem pouhého ulehčení. Často jsem měl na mysli známé pořekadlo – kovářova kobyla chodí bosa. Pokud se ptáte zdali jsme byli u lékaře, tak ano. Výsledek po kameře v žaludku, ultrazvuku a jiných vyšetření zněl: žaludek na věk pacienta velmi zachovalý a zdraví bez jakýchkoliv změn či známek krvácení, vředů, podráždění  atd.  Je jasné, že šlo o jiné sféry než je fyzická záležitost. Vyléčil jsem ji až za dva roky určitým banálním zákrokem, který jsem pro jeho bohužel jednoduchost v té době neviděl. Tento obyčejný zákrok jsem zkusil již po vyčerpání všech ostatních složitých.

Vždy když byla Helenien v tomto bolestném stavu zjevil se nám Plejáďan s nabídkou pomoci. Jelikož jsem okamžitě poznal, že jde o smlouvu s ďáblem, pomoc jsem odmítl. S počátku se stále snažili i přes den nabízet různé pomoci, jako je úplné uzdravení mé ženy a nebo také nabídka financí ve stylu vše co si budeme chtít koupit na vše budeme okamžitě mít. Peníze nabízeli často a to hodně. Nabízeli i slávu a mnoho jiného. Nechtěli za to nic, jen aby Helenien pro ně pracovala, jako tlumočnice. Vše jsem rezolutně několikráte odmítl, jelikož jsem znal jejich pravou podstatu a také jejich pravou tvář Satana. A tak začali vyhrožovat ve stylu, že ženu úplně zničí a celou moji rodinu. Jelikož znám vesmírné zákony (neboť jsem byl jeden z jejich tvůrců), věděl jsem, že svůj tlak zvýší a však jen do určité míry. Ženu jsem magicky uchránil od jakýchkoliv jejích vlastních slibů, protože v urputných bolestech, které jí plejáďané skrze určité sféry zvýšili, tedy nezpůsobili, ale zvýšili do maxima, byla žena již tak utrápená, že by byla v těchto bolestech schopna upsat duši ďáblu.  Stejně tak to dělala španělská inkvizice, kdy skrze způsobené urputné bolesti často lidé prohlásili to, co v podstatě říci nikdy nechtěli. Jelikož však Plejáďané překročili svoje meze, učinil jsem určitá rozhodnutí a opatření vůči jim samotným. Nyní se stáhli a však lapají své ptáčky zase jinde. Ženu jsem nakonec uzdravil a nyní je zcela zdráva.

Posluhovačem tohoto plejádského Ďábla je u nás v Čechách již známí pan Ivo Benda. Uzavřel s ďáblem Aštarem Šeranem smlouvu, aby lákal lidi do jejich sítí. Mimochodem, jejich sliby nejsou ničím vázané, takže pokud někomu slíbí bohatství či jiné dary, nemusí je tak scela splnit, jelikož nemají takovou moc jak prezentují. Když jsem mluvil s Aštarem o jeho nabídce věděl jsem, že nemají Plejáďané takovou moc pro splnění svých slibů. Jelikož jsem ve vesmíru velmi silná a vážená bytost, nemohli mě Plejáďané jen tak lhát, jelikož by si tak okamžitě zašpinili karmu a tím by mohli ztratit status 4 dimenze. V tomto případě dle zákonů tohoto vesmíru by došlo tak k velkému zhrubení jejich energií, že by rázem spadli do nižší dimenze, odkud by již nemohli lidi manipulovat tak snadno a tím by ztratili svoje otroky, které pro své přežití potřebují. Z tohoto důvodu se mnou mluvili na rovinu a odpovídali na mé otázky pravdivě bez jakýkoliv zkreslených verzí. Jelikož se lidé často nechají nalákat na peníze a bohatství, uvedl jsem právě tyto otázky, aby si člověk uvědomil, že sliby nemusí být z jejich strany pravdivé. Zde uvádím jen několik málo otázek

OTÁZKY MNOU POLOŽENÉ

1. Jste opravdu schopni dodržet slib, který prezentujete? 

Ne to nejsme.

2. Z Jakého důvodu nejste? 

Je to byznys, který také na této planetě vznikl díky nám.

3. Ano byznys je o výdělku a ztrátě, tak to u vás je že? 

Ano, my jsme ti co mají po vašem peníze a lidé jsou ti co je žádají.

4. Takže své sliby nedodržujete?

Ano nedodržujeme, to je byznys.

5. Je mi jasné, že vaše pomoc je ta pomoc, kdy sami způsobíte danému člověku problém a pak mu nabídnete záchranu. Je to tak? 

Ano to je velmi dobrý a vždy úspěšný plán.

Jak vidíte, jsou to podvodníci a lidé se nechají často jejími slovy uchlácholit. Není se čemu divit, mnoho lidí není spokojeno se svým životem a hledají alternativu a na to reagují právě takovéto nečisté energie.  Je mnoho ovlivněných lidí, kteří spolupracují s Plejáďany. Například  jedna česká žena popsala, jak s nimi probíhá spolupráce. Často v noci když spí, jí zbudí hudbou a nepřestanou dokud nevstane s postele. Tuto hudbu pak zesilují pokud to vstávání trvá déle. Je po ní žádáno automatické malování různých energetických obrazců, které jsou ji chanelingem dávány. Tyto obrazce, která tato žena pak prezentuje, jsou samozřejmě ovlivněné a negativní pro všechny lidi co se na ně dívají. i když můžou způsobovat příjemný pocit, je pouze past. Děje se totiž to, že při pohledu na obrazce danému člověku způsobí příjemný pocit a ten se tak automaticky ( hlavně skrze srdeční čtvrtou čakru) této energii otevře. V této chvíli dochází k energetickému čipování srdeční čakry čtvrté úrovně a tento energetický zásah začne silně ovlivňovat daného člověka tak, že ve většině případů způsobí pocity silné sympatie k vyzařováné energii z obrazce a tím v podstatě automaticky začne cítit sympatie k Plejáďanům. Je však ještě jiný skrytější význam těchto obrázců a to, že tento čip začne působit i na celkové zdraví daného člověka, také na bolesti, náladu nebo na strachy všeho druhu. To je pro případ, kdyby daný člověk nechtěl spolupracovat a nebo nic netušícího člověka skrze čip nechají onemocnět a pak se nabídnou jako velcí zachránci, na což pak daný člověk (jelikož je vidí, jako andělé)  při jejich nabídce se sám rozhodne ( upíše), že jim bude sloužit.  Jiná žena s ciziny dělá přednášky a vypráví o jejich lodích a jejich přátelských úmyslech. Při pohledu na tyto Ženy jsem vyděl černé řemeny okolo jejich těl a silný uměle vytvořený kanál neboli spojení s právě zmiňovanými Plejáďanami. Vycítil jsem u nich určitou svázanost a nemohoucnost, která bude trvat i po jejich smrti. Budou muset sloužit ještě hodně dlouho těmto negativitám i vjiných sférách. Také jsem vycítil, jak u těchto žen tak i u pana Bendy, že již nechtějí pracovat pro tyto bytosti a touží po svobodě. Dobře již ví, že se o žádné anděle nejedná, nýbrž na opak.

Takovýchto pracujících bytostí se zájmem vlastnit a zotročit lidstvo je zde na planetě Zemi více. Jde o to, že si tyto bytosti lezou tzv. do zelí a každý chce utržit co největší lidské sousto. To vyúsťuje v určitou válku mezi nimi, kdy pomlouvá jeden druhého. Například plejáďané jsou vysazení na Ještírky. Ještěří mimozemšťané se snaží svoje lidské ovečky označit čipem jako svůj majetek a tak je mít pod svou vlastní kontrolou před jinými mimozemšťany se stejným zámerem. Tzv. ilumináti, jsou dle mého právě zmínění Plejáďané. Tím, že dochází k duchovnímu postupu celé sluneční soustavy, tedy i planety Země a vše co na ní žije, tedy i lidstva, ztratí tak tyto negativní bytosti svůj status otrokářů a tím by přišli ohledně lidí o velmi kvalitní zdroj otroků. proto se nyní snaží mnoho takových bytostí dostat pod svou vládu co nejvíce  lidských bytostí a to buď po dobrým v podobě andělů a milujících záchranářů a nebo pak po zlém v podobě útrap a bolestí. Jeden z vesmírných zákonů je, že nelze žádnou lidskou bytost bez jejího vlastního rozhodnutí ovládat a učinit z ní otroka. Ale pokud se takto člověk sám rozhodne, byť by byl oklamán, pak jde o jeho vlastní rozhodnutí a o jeho status svobodné vůle a toto vesmír plně respektuje. Jednoduše řečeno, v tomto vesmíru se každý sám rozhoduje zdali se chce trápit či radovat. Proto je zde také díky svobodné vůli, kterou nemají jenom lidé, ale i jiné bytosti ve vesmíru povoleno opravdu vše i obelhání či podvod. 

Proto lidé neposlouchejte hned pěknou písničku, když nevíte přesně, kdo ji zpívá. Ať v příštích dnech, nebo rocích, stane cokoliv,  doporučuji nenastopovat do vesmírných lodích. Ať uvidíte to, co jste ještě neviděli, zachovejte vždy chladnou hlavu a pokuste se zůstat v klidu co nejméně rozrušeni, protože to je velice důležitý moment, aby jste neztratili zdraví selský rozum a tak se vyhnuli snadné manipulaci s vaší myslí, skrze paniku a strach všeho druhu.

Ps: plno z vás nebude souhlasit s tímto článkem a mi to plně respektujeme. Víme, že již mnoho lidí slouží této rase ať vědomě či nevědomě. Nesnažíme se lidi předělat, ale snažíme se podělit s našimi vlastními zkušenostmi. Je plno učitelů ale málo mistrů, proto čiňte ve svém životě dle svého vlastního uvážení. Učitel se vás bude snažit naučit to co se naučil on sám. Avšak Mistr se vás bude snažit naučit to co již dávno umíte vy, jenom jste na to zapomněli.

Toto napsal zde do komentáře AZARI: To, co píšete cítím jako velmi pravdivé a také jako odpověď na můj neuvěřitelně silný pocit nedůvěry ke všem těch jejich řečem i přes relativní pravdivost jejich informací. Chci přidat pár upozornění, která v článku nejsou (nebo jsou a unikla mi 🙂 . Předně – Plejáďané uvedli, že chtějí promluvit v OSN v roce 2016. Toto je uvedeno ve starodávných proroctvích – že v roce 2016 nepřátelská mimozemská rasa bude chtít promluvit před politickým shromážděním všech národů světa s cílem zotročit lidstvo. Za druhé chci upozornit na to, že informace, které podávají o našem původu a našem pádu jsou v zásadě pravdivé – až na to, že jsou to oni, kdo zapříčinil náš pád. Jak by o nás tedy nevěděli relativně všechno, nebo alespoň velmi mnoho! Za všechny jejich úmysly hovoří jejich rádobyláskyplné varování před vědou – potřebují nás udržet hloupé, nevědomé. Ve skutečnosti žasnu, jak si vůbec mohou nebo mohli myslet, že s něčím takovým, co předvádějí, na Zemi uspějí? martina a H. prosím, aby ty dvě doplňkové informace nějak více zviditelnili, uznají-li za vhodné. Díky

SOUHLASÍME S AZARIM A VÍME O TOMTO, JELIKOŽ NÁM SVŮJ PLÁN SAMI ŘEKLI A TAKÉ NÁM JEJICH PLÁN SDĚLILI  I JINÉ MIMOZEMSKÉ BYTOSTI.

SDĚLILI JSME NAŠI ZKUŠENOST A VĚŘTE ŽE NENÍ JEDINÁ. NAPŘÍKLAD I ZA TENTO ČLÁNEK JIŽ BYLY NA NÁS PROVEDENY ÚTOKY OD PLEJÁĎANŮ Z JINÝCH SFÉR, JAKO JE ASTRÁLNÍ A MENTÁLNÍ ÚTOK. PROTO RADA PRO OSTATNÍ:  JEJICH SÍLA JE V ŠÍŘENÍ STRACHU. STRACH JE V PODSTATĚ MÁLO LÁSKY A ČÍM MÉNĚ LÁSKY TÍM VĚTŠÍ CHAOS A ZTRÁTA VLASTNÍ OSOBNOSTI. PROTO AŤ SE DĚJE CO SE DĚJE, NEPŘIPOUŠTĚJTE SI STRACH A VŠE SE SNAŽTE V KLIDU PŘEKOUSNOUT, NEBO JEŠTĚ LÉPE IGNOROVAT.

Zdroj: 1

Boží rodina, část 1. – Patrik Gorloj

Zdravíme všechny své věrné čtenáře. Delší dobu jsem pozoroval aktivity a dění kolem nás. Nejrůznější dění ze světa i z naší rodné půdy. Společnost si začíná všímat rozbřesku pravdy a lži. Jen nejzaslepenější lidská stvoření, obdarována vším, co jim bylo darováno stále nedokáží rozlišit skutečnost od negace v podobě klamání a absurdních výmyslů, kde v nejzoufalejších případech neschází ani samotné překrucování samotné podstaty a všech možných i zdánlivě nemožných událostí. Souvstažnost na planetě Zemi, skutečným jménem Gaia je ovlivněno dogmatem. Konkrétně dogma v podobě politiky a náboženství. Odtud se line ta největší havěť, dezinformace a to nejtěžší klamání, které nebude dále opomíjeno. V čas se všichni dozvíme mnoho šokujících informací, která by všechny lidi této planety, nebo většinu části lidských bytostí (zejména poslušné ovečky, nemající zdaleka o ničem a žádné tušení) jednoduše ztrhla na kolena v samém nepochopení a uvěření právě jediné a skutečné pravdě. Začněme zlehka. Mnoho lidí například „nevěří“ na CHEMTRAILS. Bohužel. Chemtrails jsou dlouhé čáry z letadel, sypající nám na hlavu jemnou směs prášku, v domnění, že to celé má pomáhat v zacelování naší ozonové vrstvy, která vlivem a bohužel vědomým vypouštěním nejrůznějších látek, nijak neprospívající ničemu živému, a to ani samotné přírodě, natož nám má zastavit především globální oteplování. Závěr je ten, že chemtrails jsou překrucovány v cokoliv, jen ne pravdu. Obsahují totiž mnoho těžkých kovů. Jsme tak vystaveni jejich absorbování pro mnohé pochopitelně zcela nevědomě. Rozhovor vám nabízíme níže, kde jsou nejrůznější a nejčastěji pokládané otázky, stále mnohým z nás vrtající hlavou. Vše má své vysvětlení, je třeba jen vyčistit mysl a vydat se dop světa pohádky, plné tajů a převapení. Snad nemusím dodávat, že vtom už dávno žijeme. ROZHOVOR 1. Nějakou dobu se již ví, co si počínají mocné elity. Proč tak činí, bez našeho vědomí, souhlasu, kdy se nám snaží ve zatajit a jejich plány a v čem všem se vlastně činí? Patrik Gorloj: Všetky mocnosti tohto sveta, či už to sú politické či náboženské, sú riadené s temných svetov tzv. pseudotvorcami. Politické plánujú nový svetový poriadok i keď navonok vystupujú pod falošnou maskou dobra a prosperity pre ľudstvo. Nikomu z nich nemôže ísť o všeobecné blaho pre spoločnosť, pretože by tak narúšali plány svojich nadradených o zavedenie totality v podobe nového svetového poriadku. Medzi mnohými politikmi sú bytosti inkarnované s pekiel, ktoré si plnia svoje pekelné poslanie. I keby sa objavil niekto, kto to myslí vážne, nebude a nemôže mať nikdy dostatok hlasov pre zvolenie do politiky. Prečo? to už je určite každému jasné. Volte radšej lásku Pána Ježiša Krista, pretože len on je jediná istota v tomto svete. 2. Jak skutečně vznikla lidská civilizace? Dějiny nás učí o dinosaurech a pádu meteority v příčině jejich vyhubení. Skutečně? Patrik Gorloj: Typicky ľudský život a človek vznikol ako finálny produkt spomínaných pseudotvorcov. Samozrejme existencia zeme a bytostí ktoré majú s dnešným sfabrikovaným človekom len málo spoločné, sa počíta omnoho rokov dozadu. Dinosaury vznikli ako nepodarený produkt pseudotvorcov, keď sa snažili vytvoriť tvora podobného sami sebe. Neskôr pochopili že tvora ktorého vytvorili nespĺňa ich požiadavky tak ich jednoducho zahubili pádmi meteoritov. Tieto tvory ale poslúžili ako základ pre sfabrikovanie nového typu človeka ktorý by mal v génoch zabudované negatívne vlastnosti. Pseudotvorci zobrali vonkajšiu kópiu zeme a premiestnili ju v priestore a čase do doby pred vznikom života, spustili tzv. evolúciu vložením niekoľkých buniek do oceánu a pomocou genetického inžinierstva osídlili planétu rôznymi rastlinnými a živočíšnymi druhmi tak, aby to vyzeralo ako náhodný vznik života, ktorý nepochádza od Najvyššieho (viz Darwinova teória). Skrížením 95% zvieracích génov a 5% pravých ľudských génov od Najvyššieho vytvorili jaskynného človeka a postupnými zásahy, veľakrát neúspešnými, doviedli svoje dielo do podoby ľudského tvora, ktorý spĺňa ich predstavy. 3. Šedí (Deros), reptiliáni, Annunaki a Plejáďané. Kdo to je, co jsou to za rasy, jsou nám vůbec njak nápomocné, jak by to rádoby mělo vypadat? Patrik Gorloj: Šedí a reptiliáni sú bytostí pochádzajúce z temných svetov, väčšinou na pohľad neobývaných planét. Tieto bytostí osídľujú celý čierny antivesmír a je ich ako múch v mnohých podobách. Šedivý sa najviac angažujú priestore našej slnečnej sústave a dokonca spolupracujú z našimi vládami už od čias druhej svetovej vojny... >>> POKRAČOVÁNÍ CELÉHO ROZHOVORU ZDE <<<

Lidstvo by se mělo rychle a hluboce zamyslet, jak bude pokračovat dál…

Pro lidi k zamyšlení.

Všechno je jinak, než jak v tomto světě na první pohled vypadá. Je tomu tak už od dávných dob. Správně to má být všechno o lásce a žít v lásce. Všichni jsme jeden celek, jako lidstvo, nikdo není méně, ani více, všechno tu bylo vytvořeno uměle určitými lidmi – vůlí, mocí a hlavně bohatstvím.

Lidé byly a jsou manipulováni a zotročováni od dávných dob. Nepomohli nikdy a nepomohou žádné ideje, spory, ataky, demonstrace, petice, volby, a další různé negace a násilí. I kvůli penězům je to špatné, spravné to má být s láskou v lásce, v souladu s přírodou. S přírodou v rovnováze, a proč? Protože láska miluje a neubližuje, láska je Bůh. Lásku má každý člověk v sobě, jen stačí ty šuplíky ve svém srdci najít a otevřít v dobru své mysli a řídit se podle toho.Právě tam je ta cesta pravdy a lásky a dobra. Když změni každý sám sebe k dobrému a lásce, změní celý svět.

Nepomůže nadávat, kritizovat, ukazovat prstem a další různé negace. Tím ubližuje člověk sám sobě, protože jsou jen dvě cesty. Jedna je cesta trnitá a s utrpením – ubližujete sami sobě. Druhá cesta je cesta oné lásky, víře, pravdy a dobra. Každý má svou svobodnou vůli, co si zvolí, od dávných dob až do teď. Nic se nezměnilo. Důvod je ten, že je to všechno vůli a její mocí k zejména majetkovému materialismu, penězům ve prospěch vlastního bohatství.

Mění se pouze názvy, ale jinak je to zcela vše stále jedno a to samé, pořad dokola a stále stejná hra a divadlo. Celý děj od dávných dob, protože lidstvu bylo duševně posláno na samé dno. Implantáty do těla jsou aplikovány využívány, jen proto, aby mohli hloupou společnost ovládat, manipulovat a zotročovat, a tak to trvá do dnes.

Záleží na lidech samotných, jestli se změní, tzv. otevřou oči nebo neJen my lidé, bez jakékoliv jiné pomoci můžeme změnit svět, takový, jaký je. Jde to jedině dobrem a s láskou. Jsou vesmírné zákony, ty platí stále a jsou jedinečným nadevše. Nahoře je dobro a je tam také hodně mimozemských civilizací, jsou pozitivních vlastností, jsou našimi přateliZkouší nám dokonce pomáhat od pradávných dob. Na jejich planetách je dobro a láska, harmonie a soulad, mír a žijí bez peněz. Jsou vyspělejší a peníze už pro ně skutečnou hodnotu dávno ztratili.

Podstata finančních prostředků slouží k nekalým účelům, ovládání společnosti, včetně její rozsáhlé a stejně negativní manipulace. Otevřete oči, zamyslete se nebo se o to pokuste.

Veškeré válečné spory byly financovány fanatiky. Dnes mají pod palcem centrální banky a oni nám budou diktovat svůj řád! Funguje to. Navzájem se ve všem podporují, spolupracují, každy zakládá sám pro sebe a ten zas pro druhého. Jsou štastní. Jsou to zcela pozitivní bytosti, kde je láska tím pravým klíčem, jelikož je to jeden z několika nejsilnějších faktorů.

Pouze s láskou se dá zvítězit. V takovém výsledku by se vyjmula všechna negativa a ukázalo se jen to nejhlavnější, přesně to, v co člověk tak moc touží, to o čem se každému z nás zdá v těch nejkrásnějších snech, plné fantazie a pochopení k sobě navzájem a duševní vyrovnanosti absolutnímu celku – všeho a všech. 

Internet a cenzura: Facebooku propadl těžké maniakální diktatuře, která je na nejvyšší možné úrovni!

Internet, sociální sítě, Facebook a v poslední době neskutečná cenzura, snad všeho a všech. Pohled na skutečné dění, to, že tomu tak skutečně je bývá zarážející a frustrující z pohledu zneužívání, či korigování osobního soukromí uživatelů. Jsou tak snadno penalizovány a poté nedobrovolně a bohužel i nevratně rušeny Stránky a i uživatelské profily – zkrátka vše, kde se objeví nějaký ten „nehezký flíček“.

Tyto „nehezé flíčky“, se snaží Facebook nekompromisně čistit, co to jen jde. Čistka takových rozměrů je pro dnešní moderní civilizaci nepřijatelná. Omezování svobodného vyjadřování na internetu skončilo, bohužel nedá se s tím nic dělat, tedy pokud jsme částečně zoufalí – raději se tímto způsobem svému diktátorovi rádi pomyslně pokloníte, bez sebemenšího vzdoru. Chválíme – jste hodní a přesně dost možná omezení!

Nemáte-li hlavu v písku, je snadnější hledat jistou alternativu. Například i nám Facebook přiškrtil konkrétní příspěvky. Zvolili jsme neideálnější způsob, legální migraci. Tím myslíme tu internetovou a zvolili jsme si jiné útulné místečko, které nepostihla obludná „epidemie“ plná šílených diktátorských dementů, co jsou s omezeností daleko před normálním člověkem, slušně řečeno.

Najít nás můžete na VK.COM/ideablogcz. Jedná se o ruskou obdobu zmiňovaného Facebooku. Nyní už víte, jak a proč.. více není zřejmě nutno dodávat, hlavní idea je jednoduchá a efektivní.

Uveďme si jeden názorný příklad z mnoha nepřeberných onoho spočívání Facebooku v jeho omezování. Pan Radim Valenčík obdržel oznámení o pozastavení účtu. Proč? To se neví a není to, jak se zdá , vůbec nic divného. Jak sám tento uživatel na svém blogu napsal, není rozhodně první ani poslední, odůvodnění o blokaci v konkrétním určení jeho smyslu nedokázal objasnit.

V případě nevědomého pochybení je jediným způsobe, který zbývá, je se zkusit popřípadě odvolat. Bohužel ani to nebylo možné. Pan Valenčík byl zablokován na 24 hodin. Níže můžete nahlédnout do celé absurdní situace s ještě více absurdním výsledkem.

Zdroj snímku: radimvalencik.pise.cz

Odepíráním přirozeného práva o svobodě (nekonfliktního) projevu, jako v tomto případě si Facebook kope hluboký hrob. Je otázkou, co si od toho všeho slibuje a jaká se teprve musí odehrávat za oponou s osobními daty samotných uživatelů. Vzpomeňme si na skandální aféru kolem společnosti Cambridge Analytica, snažící se ovlivňovat volby s tajně získaných desítkách milionů údajů uživatelů z Facebooku, pochopitelně bez jejich vědomí.

-Dejte nám moc a my vám ukážeme, co jsme zač. Jestli vás zneužijeme pro svůj účel už nechte na nás.. a krok!-

Pavel Štrunc se pustil do Evy Sykové, kritizující kandidáta na nového senátora Prahy 4

Čestně neuznaný kandidát na prezidenta a člověk sluníčkářského vítače řádících imigrantů, coby rádoby i politický mentor – nutno brát do jisté míry s nadsázkou. Všeříkající volební tv DUEL Jiří Drahoš vs.Miloš Zeman, kde si poprvé vyzkoušel první kandidát (Drahoš), jaké to je být velký hoch, včetně charakteristicky odpovídající náplně. Náplně zahrnující zodpovědnost, loajálnost a celkově profesionálně odpovídající přístup ke své zemi a současné době.

Nevíme, z které doby se majstr vylíhl, ale takhle ne. Manévry, které rádoby cpe vlastním občanům, nestydí se za ně , kdy stále a nemálo tvrdohlavě si za nimi stojí, jsou do nebe volající. Doufejme, že volírna se otřese v základech a nakonec neobsadí ani senátorské křeslo Prahy 4, když už nic jiného.

Pavel Štrunc, mimo jiné působící také v redakci pro Reflex pokládá Evě Sykové všemožné otázky, ohledně Drahoše a sním spojené kandidatury. Doporučujeme se na celé video podívat z hlediska, nikoliv otázek, ale odpovědí ze strany Štrunce. Jeho postoj vší silou „udupat“ Sykovou a poskytnout další, jakési pomyslné záchranářské útočiště Drahošovi jsou fenomenální, ne-li, jako přímo z pohádky, včetně výbušné dávky asertivity.

Z našeho pohledu mělo být místo obsazeno Sykovou. Jak už nyní víme, bylo to těsné. Díky převážné většiny pražáků se může Drahoš radovat

U Drahoše jde především o jednu věc. Uvažující člověk ví, kde přestat, kde jsou určité meze a tak dál. Drahouš je až příliš mazlivý a jen tak se od něčeho neodtrhne. Spousta lidí nechápe, kam se vůbec cpe, prohrál a musí umět určitý verdikt chlapsky přijmout.

V neposlední řadě bychom rádi zmínili bláznivou situaci, vykreslující současného prezidenta, jako hotovou chodící mrtvolu, dle vizuálního podání jeho odpůrců – z části HAVLOIDÉ. Zemanův stav není ohromující, a to je celé. Všimli jste si jak vypadal Václav Havel? Zkuste to co nejvýstižněji popsat, konkrétně rok po jeho úmrtí.