Kdo chce Evropskou unii vidět, jako spásu Evropy, tvrdě narazí!0
0

Evropská unie stojí na zednářských základech od svého počátku, a je jen dalším nástrojem temných sil na vytvoření světa bez přípustnosti katolického pojetí Boha a národa. Příkladem této skutečnosti je nejen vyloučení Boha z jakýchkoli klíčových dokumentů Evropské unie, ale zejména otevřená podpora Evropské unie pro mnohé aktivity a postoje odporující katolické morálce, například podpora propagace homosexuality a rovnosti ideologie, apod .. Rozhodující místo v procesu výstavby Evropského protektorátu mají nejen razantní představitelé sil zjevně odporujících katolické víře a suverenitě národů, ale především osobnosti reprezentující neustálou snahu o jakýsi “mírový kompromis”, s cílem dát “integračnímu procesu” jen takovou rychlost, aby mravně oslabený evropský lid předčasně neskončil svůj dlouhý spánek.

Lze poukázat na tragické působení Angely Dorothee Merkelové, současné německé spolkové kancléřky, vedoucí představitelky Křesťanskodemokratické unie Německa (CDU). Vystupuje jako nositelka myšlenky budování Evropské unie, a je nositelkou ceny Evropské společnosti Coudenhove-Kalergi. Svým rafinovaným postojem významně přispěla k prosazení tzv. homosexuálních manželství v Německu v roce 2017. Poslanci její politické strany mohly hlasovat v tomto případě velmi výjimečně “bez pokynů stranického orgánu”, a tudíž mohli podpořit tento zvrhlý návrh v požadovaném počtu poslanců, ačkoli ona sama mohla hlasovat pohodlně proti tomuto návrhu. Je zjevné, že “eurokresťanstvo” podporovatelů zednářských cílů v politice podporuje neutralizaci nekompromisních postojů skutečných křesťanů, které jediné by mohly narušit základy nového Evropského Babylonu, a jeho vzpoury proti Bohu. Za tuto důležitou službu pro temné síly tohoto světa každý služebník dostává zaslouženou odměnu, která spočívá v možnosti nerušené spolupráce na završení duchovního a mravního rozvratu evropských národů.


N. Coudenhove-Kalergi argumentoval při odůvodnění svého projektu budoucího jednotného evropského státu zachováním míru ve sjednocené Evropě. Stejně argumentují i ​​jeho následovníci v současnosti při jakémkoliv dalším nátlaku na národy se záměrem pohltit tyto národy do nadnárodních struktur osvobozených od vnímání katolického pojetí Boha a národa. Vzhledem k duchovní oslabení jednotlivců zasažených čin odpadlictví od víry a materialismem je zjevné, že zodpovědné budování vlastního státu prostřednictvím jedinečnosti suverénního státotvorného národa se těmto lidem jeví jako něco zbytečně komplikované a nejisté. Proto jsou rozhodnutí postupně předat rozhodování o své budoucnosti představitelem nadnárodních struktur, které reprezentuje zejména Evropská unie.


DALŠÍ ČLÁNKY:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *