Info

Cílem tohoto webu je předně informovat naše sledující o aktuálním dění, a to v neposlední řadě i včetně toho skrytého, kde média vysílají podprahové signály a maximální možné a do značné míry zbytečné reportáže a podobně. Dnešní svět není rozhodně takový, jaký by zdaleka měl být!

Zajímá nás deep state, mimozemské civilizace, utajované technologie, ovládání lidské mysli, jak dosáhnout skutečného osvobození, ale i mnohem více.