Pozvání do vnitřní Země není zdaleka promítnutým snem