Část širší společnosti postrádá většinu morálky a slušného vychování