Pokus o vyvolání jaderné války selhal. Po deaktivaci rakety nechal Barack Hussein Obama plejádskou loď sestřelit!