ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE MÁTE, TÍM JE PRO DATASYSTÉM TĚŽŠÍ VÁS OVLÁDAT – LÁSKA JE LÉKEM NA VŠECHNO!

0
REKLAMA: Navštivte necenzurovaný vyhledávač Zetax.net

SDÍLET:

Nejdůležitějším vztahem každé sentientní bytosti je vztah ke mně, Pánu Ježíši Kristu, jedinému věčnému zdroji života!

Dodatek: Negativní lidé nejsou schopni za žádných okolností tento článek číst, či dokonce pochopit. Jejich “obrana” většinou je v jeho napadání, překrucování nebo zběsilém zesměšňování a podobně.

Jednou z hlavních rolích v ovládání lidských bytosti hraje PSEUDOTVŮRCI uměle vytvořený DATASYSTÉM (který Pseudotvůrcům, aktivátorům negativního stavu takříkajíc přerostl přes hlavu a ovládá i je samotné)– rozsáhlého stroje – pseudoinformačního systému řízeného počítači s rozsáhlými databázemi a programovaného negativními entitami. Ten se podílí na základním ovládacím mechanismu všude a za každých situací. Je starý miliardy let shodně s dobou existence negativního stavu v čele s pseudotvůrci a jejich nutným ovládáním Království temnoty. Už z této informace vyplývá jeho OBROVSKÁ PROPRACOVANOST, SLOŽITOST (vlastnost negativního stavu) A ROZSÁHLOST aplikována v temných světech. Je připravován pseudotvůrci, ještírky a dalšími negativními entitami NĚKOLIK LET PŘEDEM . Vymýšlejí rafinované ovládací programy, které jsou založeny na nízkých duchovních – morálních vlastnostech a nedostatku lásky, aby mohly fungovat. Těchto programů jsou vytvořeny tisíce.

Ovládací programy lze odpojovat zvýšením si duchovnosti a lásky a informováním o nich.
Jediným lékem na všechno nemocné, zprzněné a ukradené z Pravého života je Láska = vyšší vibrace. Se zvyšováním vibrací těla se zlepší i paměť, rozšíří se vědomí a tím i schopnost porozumět čemukoli.Vymanit se z této pavoučí sítě, do níž jste se dobrovolně inkarnovali, abyste pomohli lidským bytostem transformovat se do pozitivního stavu, je možné pouze LÁSKOU. LÁSKA JE LÉKEM NA VŠECHNO ! Každý má ve své DNA program probuzení z iluze tohoto matrixu. Jakmile je spuštěn, nastává různě dlouhé období hledání a postupného nalézání svého pravého já, spojení s multidimenzionální rodinou a se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem.
Máte dočasná těla od Pseudotvůrců, kteří vymysleli všechny možné i nemožné zvrácenosti, které napájejí mrtvý lidský život. Při aktivaci negativního stavu byly ukradeny principy Pravého života, aby po uskutečnění jejich převrácení manifestovaly život bez duchovních zákonů Stvořitele.

Odpojení ovládacího programu ovšem nelze provést naší inteligencí – ale ZVÝŠENÍM LÁSKY SEBE SAMA, tj. vibrace vlastních těl. Spousta lidí je na Datasystému zavislých, proto náhlé odpojení by znamenalo pro ty, co na to nejsou připraveni, nervové zhroucení, duševní šílenství, smrt. (ne duchovní)
Cílem ovládacích programů je, aby si pozemské lidstvo nemohlo zvýšit svoji vibrační, duchovní úroveň, a tak aby nemohlo vyvibrovat do vyšší úrovně bytí pravého stvoření.
Transformace je postupný a pomalý proces.
Vcházením do SVÉHO ,,NITRA A VĚNOVÁNÍM POZORNOSTI TOMU, CO SE DĚJE UVNITŘ VÁS, LZE TENTO PROCES URYCHLIT ! Postupujete krok za krokem po duchovní spirále a ne vždy je tento vzestup plynulý a bez škobrtnutí, či propadu. Je provázen mnoha duchovními zkouškami, mnohdy na hranici únosnosti, duševním i fyzickým utrpením. Čím vyspělejší bytost, tím větší míra utrpení na duchovní cestě.

PROTO NAUČTE SE OBRACET DO SVÉHO NITRA A VĚNUJTE POZORNOST TOMU, CO SE DĚJE TAM. Proti tomu jsou i ovládací programy Datasystému bezmocné.
Komunikovat se svým Bohem můžete Vy osobně každý sám, bez jakýchkoliv prostředníků. Je vaším svědomím, intuicí. Najdete ho ve svém duchovním srdci, které má každý člověk umístěné uprostřed své hrudi. Tím pádem prožívá s vámi vše, ať se nacházíte kdekoliv.
Pán Ježíš Kristus čeká, až s ním navážete spojení skrze svou intuici. To je ten tichý hlásek ve vás, kterému většina populace nevěnuje žádnou, nebo jen zanedbatelnou pozornost, protože je zahlcena ovládacími programy neustále se hrnoucími na každého z nás.
Více info. o ukradené transformaci a návratu bytosti z negativního stavu naleznete ve sděleních na http://svetelneinfo.cz/

Dále:

ODKAZY NA NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://svetelneinfo.cz/
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm

POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm

ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm

ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ
http://universe-people.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_vytah_urovne_ovladacich_programu.htm

https://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM ?
http://vesmirni-lide.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_co_je_s_vasim_duchem_dusi_fyzickym_telem.htm

https://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

Kapitola 29. – NĚKOLIK OBJASNĚNÍ STRUKTURY A POVAHY ZÓNY VYMÍSTĚNÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_29.htmZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno