Plejády

Úloha Vesmírných lidí (skutečných PLEJÁĎANŮ a dalších pozitivních bytostí) při transformaci lidstva

Pozitivním bytostem, které se angažují na záchraně lidstva ve vesmírném prostoru okolo planety Země/Nula, se souhrnným názvem říká Vesmírní lidé. Povolal jsem je již dříve, aby kontrolovali negativní aktivity lidí, kteří by bez přítomnosti mimozemských bratrů a sester zničili celou planetu. Kdyby se tomu tak stalo, nebylo by odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha? Tím pádem by došlo k sebedestrukci celého Multivesmíru, protože na zodpovězení této otázky závisí existence celého jsoucna.
Nebudeme zde uvádět příliš konkrétních jmen civilizací a jejich představitelů, protože každý si může najít informace o pozitivních mimozemských rasách sám, aneb kdo hledá, ten najde.

Je nutno zmínit, že nejvíc těchto láskyplných bytostí, kteří se o lidstvo starají, má původ a domov v souhvězdí systému Plejád, kde v mnoha dimenzích obíhá okolo těchto hvězd mnoho planet s rozmanitými bytostmi na různém stupni duchovního i technického rozvoje. Velké množství dobrovolníků – mužů i žen – jsem požádal o spolupráci zejména z planety Erra, která je velmi podobná Nové Zemi. Vybraní Eřané z 5. a 7. dimenze přírodního vesmíru se v této době účastní velmi důležité mise. Okolo Nuly ve 3. dimenzi jsou rozmístěny miliony Vesmírných lidí ve statisících hvězdných plavidlech, aby v blízké budoucnosti vyzvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze (platí pro ty, kdo nebudou mít dostatečné vibrace na tzv. nanebevstoupení, ale nezaslouží si žít v plnosti negativního stavu).

Citát: Sdělení Pána Ježíše Krista (7) – Transformace lidstva by se neobešla bez pomoci vyspělejších vesmírných civilizací, které úzce spolupracují se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem

bozirodina.cz
svetelneinfo.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *