Plejáďané

Plejáďané, Plejárané – lži a manipulace ve prospěch Vesmírných lidí?0
0

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

Článek není nijak spojen s autorem tohoto blogu. V zápatí (spodní část článku) můžete vidět navíc Zdroj. To důležitější ale spočívá v samotném obsahu. Uvěřili jste tomuto spisu, včetně dokonale podané formulaci a neuvěřitelně falešnému “tvrzení”? Jedná se o precizní plán, jak ovlivnit lidskou mysl a upřednostnit ji, jako jediný a pro někoho naprosto jedinečný důkaz “pravdy” (pro slepé ovce), čehož je toto absolutní vzor! Upozorňujeme! Vaše mysl bude vystavena dokonale převráceným faktům s jediným záměrem. Záměr byl tedy právě zmíněn, aneb VLK V ROUCHU BERÁNČÍM.


Na první pohled dobře vypadající bytosti. Ve většině případů (ne však vždy) se světlými vlasy a s modrými oči. Dokáží ze sebe (zřejmě pomocí nějakých technik) vyzařovat obdivující až božskou energie. Někdy budí dojem, jako by jste potkali Ježíše Krista. Při prvním kontaktu se jeví velmi přátelsky s otevřenou náručí plnou nabídek pomoci všeho druhu.  Pro neznalého člověka podávají zajímavé informace, kterého člověka tímto do slova oblbnou. Většinou daného člověka vychválí. Také některým lidem nalžou, že patří k nim, neboli že se inkarnovali na Zemi právě jako jejich druh. Přislíbí vše, aby mohli daného člověka za jejich služby ovládat. Jejich vlastnosti jsou typu mocenského, neboli otrokář a otrok. jsou velmi agresivní a pomstychtiví. Patří ke skupině nejnebezpečnějších bytostí tohoto vesmírů. Doporučuji je nekontaktovat a nevěřit jim. Pokud si vás sami najdou, okamžitě odmítněte vše co nabízejí. Je možné, že při jejich odmítnutí budou vyhrožovat vším, čeho se v životě bojíte. Pokud je však na začátku rezolutně odmítne, nemají možnost vám jakýmkoliv způsobem ublížit a sami odejdou. Mezi všemi rasami tak i v této jsou samozřejmě i jedinci, kteří nesouhlasí se zotročováním lidstva. Těch je v tomto případě málo a proto radím všeobecně se vyhnout a rezolutně odmítnout pomoc či jakoukoliv lákavou nabídku jimi nabídnutou i kdyby se představovali právě jako ti jedinci, kteří nesouhlasí s vlastní většinou a chtějí opravdu lidstvu pomoc.

Nyní vám popíši z vlastní zkušenosti, kdo jsou Plejárané.

To že existují jiní lidé, bytosti a různé entity, které nepochází z tohoto materiálního světa, tedy z planety Země, ví “každý” člověk, který používá už jen pouhý selský rozum. Ti lidé, kteří jsou stále ovlivněni systémem a nebo je jejich duševní vývoj stále nedostačující k pochopení jiných určitých  věcí, neboli jsou ještě stále chyceny v materiálním metrixu,  rezolutně  odmítnou jakoukoliv zmínku o mimozemském životě. Jejich svět je velmi malý i když si myslí, že právě ten jejich svět je veliký. Takoví lidé potřebují probudit, protože se velmi snadno nechají obelhat i obyčejnou televizní reklamou např. na skvělou paštiku MÁJKU (neplesnivou, plnou vybraného kvalitního a libového neprošlého masa, bez mouky a eček, která neškodí). No myslím, že víte sami jak to opravdu s potravinami je. To proč mluvím o takových lidech, je z důvodu jejich snadné manipulace a OBELHÁVÁNÍ. Toto obelhání se samozřejmě děje denně a to vteřinu za vteřinou, jak skrze televize, noviny, rozhlas, ve školách, na úřadech, ve vládě atd. Ti probuzení si začínají všímat těchto nepravd a manipulací z lidskou myslí a zaujímají vůči tomu všemu svůj vlastní postoj. Ovšem ti kteří stále nic nevidí a zatím je jich stále mnoho a mnoho, jsou nadále podvědomě řízeni a manipulováni, aniž by to věděli. Takovíto lidé jsou pak snadnou kořistí mnoha jiných mimozemských zájmů, takových zájmů, kteří lidstvo potřebují pro svoje vlastní přežití ovšem jako lidské otroky, který nic netuší. Jedni z takových mimozemských ras jsou již právě zmiňovaný mimozemšťané Plejáďané.

Tak tedy kdo jsou, proč tu jsou a co vůbec chtějí?

Nejdříve popíši jejich falešnou tvář, kterou pro lidstvo prezentují.

Co hodně používají je takzvaný záchranářský model, kdy se jeví jako zachránci lidí, jako jejich velcí pomocníci a přesto za to nic nežádají. Mluví velice moudře a chytře tak, aby člověka okouzlili a získali tak jeho důvěru. Prezentují se jako andělé většinou s blond zářivými vlasy a věřte že setkání s nimi je opravdu okouzlující avšak je to jen pouhé pozlátko. Hovoří o sobě jako o světelných lásky plných bytostech. Často se chlubí svými zásahy, kdy například zneškodnili atomovou zbraň a plno jiného zkázonosného pro lidstvo a planetu Země. Jejich velitel zvaný Aštar Šeran tvrdí že má jediný zájem a to zachránit lidstvo před strašnými muky a útrapami ( hlavně před jejich konkurencí jiných mimozemšťanů zvaných Reptiliáni – ještěři, kteří se snaží lidstvo očipovat a zotročit).

To vše a plno jiného zde zmíněného o Plejáďanech je samozřejmě lež.

Nyní ta pravá Plejáďánská tvář, která je před lidstvem samotným skryta. Tedy pravda je taková, že tito mimozemšťané zvaní Plejáďané nejsou nic jiného než právě ti, kteří lidstvo již dávno zotročují a zotročovat stále chtějí. Nejsou to žádní zachránci lidstva, ale jsou to ti, kteří na planetu Zemi a lidstvo seslali mnoho kleteb aby tak udrželi lidstvo v bolestech a strachu, neboť tak lidé nemohou rozvíjet svého ducha. Upravili lidskou DNA aby člověk nebyl schopen duchovně růst do takových výšin, kdyby tak poznal jednoduše všechny nekalé plány otrokářů. Jejich pravý zájem je udržet lidstvo ve 3D, kde lidstvo není tak duchovně silné, moudré a kde se lidstvo dá dobře manipulovat, neboli ovládat. Svými zásahy, kterými se chlubí pouze na sebe strhávají pozornost a to tak, aby vždy vypadali jako zachránci. Jejich velitel Aštar Šeran  je v tomto vesmíru ve všech dimenzích znám jako diktátor a nebo tyran Aštar. Zotročuje nejen lidskou rasu, ale také jiné rasy ve vesmíru. Jeho cílem je zotročit celý vesmír 3D a 4D. Často se prohlašují jako příznivci světla pocházející z 5 dimenze. To však není pravda, pocházejí ze 4 dimenze stejně tak, jako Reptiliáni a Šedí mimozemšťané. V této 4 dimenzi si právě konkurují s jinými rasami, kteří také ovládají lidi a planetu Zemi pro svůj prospěch.  Takovýchto jiných ras je více a také mezi sebou válčí o nadvládu lidstva pro stálé zotročování. Proto Plejáďané hlavně pomlouvají rasu reptiliánů a Šedých, aby tak získali lidstvo na svoji stranu. Nabízejí lidem záchranu, že je vezmou do svých lodí a odletí s nimi na jinou krásnou mírumilovnou planetu. Již mnoho lidí to učinilo a bylo velmi zklamáno. Tato jejich planeta je pro lidstvo něco jako koncentrační tábor, ze které není úniku, kde vládne pouze jen jedna povýšená rasa Plejáďané a lidstvo je zde bráno jako stroje. Lidé se slabou vůlí se pak pro ně stanou podlejzáky a ty jim pak slouží jako cvičení psi hlídající a donášející na ostatní lidi, tedy na svůj vlastní lidský druh. Tito psi slouží svým pánům jako bachaři lidí. NEDOPORUČUJI PLEJÁĎANY KONTAKTOVAT, UZAVÍRAT S NIMI JAKÉKOLI PAKTY ČI RŮZNÉ DOHODY A UŽ VŮBEC NENASTUPOVAT NA JEJICH LODĚ, BYŤ BY SE ZDÁLI BÝT SAMOTNÝM BOHEM, NEBO TOU NEJVÍCE MILUJÍCÍ A KRÁSNOU ZÁŘÍCÍ BYTOSTÍ V CELÉM VESMÍRU.

Tito Plejáďané nejsou svatí i když se ukazují podobami, jako jsou obrázky Ježíše.  Jejich pravá tvář je satanismus. Jsou to pekelné bytosti. Při setkání s nimi vás ohromí jejich jasnost světla, kterou vyzařují. Jejich vzhled je příjemný a svými energiemi ( uměle vytvořenými) dokáží člověka obelstít, jelikož se jeví jako nádherní andělé. Nenechte se však zmýlit, neboť je to jenom past. Ďábel má mnoho podob.

Nyní vám popíši vlastní zkušenosti s jejich setkání.

Jde o to, že má žena je výborná vědma, která nepotřebuje činit chaneling, ale dokáže se přímo napojit na jakoukoliv bytost v tomto vesmírů. Tím je velmi vzácným zbožím pro mnoho bytosti, jelikož tak může překládat jejich řeč bez toho, aby byla ovládána skrze chaneling a nebo, aby opustila svoje tělo a cestovala. Také má velice dobře vyvinuté vnímání obrazové, což může jednoduše popsat jakoukoliv bytost, vesmír, sféru, energii a mnoho jiného, jelikož to vidí. O moji ženu se snažilo několik otrlejších a nebo nezkušených negativních bytostí, jako jsou právě např. Plejáďané. Tyto bytosti nemají úspěch, jelikož co mají jediné je jejich nezdolná překážka a tou překážkou jsem já Merlain. Můj duchovní vývoj je mnohem a mnohem větší než ten jejich. Nyní popíši v krátkosti, kdo jsem, proto to neberte za jakési vychloubání, ale jako součást tohoto článku pro vysvětlení některých závažných faktů jako je respekt Plejáďanů a jiných negativních bytostí vůči mě. Ti jež to budou brát za něco jiného jako je za ego, vychloubačnost a jiné nesmysli, nechť si učiní vlastní introspekci a zbaví se tak určitých vlastních neblahých vlastností. Po té pochopí mnoho věcí.

Jsem jedna z bytostí, která se podílela jako tvůrce tohoto vesmírů, který má mnohem více sfér a dimenzí, než udávají mnozí autoři. Tento vesmír nemá 12, nebo 13 či 25 sfér ale má jich mnohem a mnohem více. Pocházím z jiného většího vesmíru a ve spolupráci s jinými výjimečnými bytostmi jsme stvořili tento vesmír. Prošel jsem mnoha inkarnacemi pro pochopení toho, co jsem stvořil. Tedy nabral jsem velmi mnoho zkušeností skrze vlastní prožitky na vlastní kůži od samého počátku tohoto vesmíru, tedy od samotné doby velkého třesku. Tam odkud pocházím není nic podobného a už ne vůbec nic stejného jako je tento vesmír. Jen pro zajímavost, často když se vtěluji používám dle dohody z předchozí duší její již dospělé fyzické tělo. Této duši pak dle dohody splním(ve sféře kam se odebere) to oč požádala. Toto již dospělé lidské tělo po opuštění bývalé duše (na její vlastní svobodné rozhodnutí) pak užívám pro svůj předem mnou daný úkol. Takto činím stále a to z důvodu takového, abych neztrácel čas pro vývoj dítěte, kdy se dítě teprve učí chodit, mluvit atd. Tento dětský vývoj jsem zažil mnohokrát a proto již nemám potřebu se takto realizovat.  V tomto životě, kde žiji pod jménem Martin Kubík alias Merlain, se také odehrála tato výměna duší. K výměně došlo v roce 2007. Hned jsem okamžitě změnil styl života a opustil jsem vše co mi bylo najednou cizí, jelikož to vše bylo předchozí duše, ne mé. V tomto životě jsem po dohodě přebral i část karmy po předešlé duši, aby se tak mohla realizovat ve sféře kam si sama přála jít a také si to plně zasluhovala. Pamatuji si mnoho svých životů se kterými se pojí všelijaké zkušenosti. Cestuji se svým vědomím do různých sfér a tak mohu navštěvovat veškeré dimenze. I když mám možnost cestovat i do svého vesmíru, nečiním tak, neboť jak jsem již výše zmínil, není v ničem podobný s tímto vesmírem. Pokud bych tak přece jenom učinil a vycestoval bych do svého vesmíru, mohlo by dojít k tomu, že se již jako vědomí nevrátím, neboť bych riskoval zapomenutí svého vlastního plánu zde na Planetě Zemi.

Takže to je krátký popis odkud pocházím a také si teď můžete uvědomit proč jsem překážkou pro negativní bytosti  a jejich úmysly a také proč bez jakékoliv úhony mohu o nich psát pravdu aniž bych byl z jejich strany atakován. Jednoduše mají ze mě respekt a často jim ho také připomínám. To je důvod proč se nepodaří negativním bytostem ovlivnit či nějak zmanipulovat moji ženu Helenin neboť je pod moji ochranou.

Nyní vám popíši situace, kdy se o získání Helenien snažili mimo jiné například Plejáďané.

Tedy Helenien již od těhotenství trpěla velmi častým nočním zvracení a velkými bolestmi v oblasti břicha. Skoro každou noc zvracela, čímž se vždy vyčerpala do slabosti, že jsem ji musel kolikrát odnést bezvládnou do postele. Po chvíli, kdy si trochu odpočinula cca 20 – 30 minut, byla opět nucena zvracet i když už nebylo co. Takto to šlo někdy i celu noc v kuse. Do to ho měla někdy tak silné bolesti břicha, že si v pláči přála umřít. Často jsem ji v noci musel hlídat v napuštěné vařící vaně ( jelikož se ji tak bolest z části vytrácela), aby se neutopila, jelikož ve vaně často ihned vyčerpáním usnula. Paradoxem je to, že jsem již vyléčil mnoho závažných nemocí u svých klientů, kterým doktoři již nemohli pomoci a u své ženy jsem zkoušel vše od bylinek po magii a jiné léčebné techniky z výsledkem pouhého ulehčení. Často jsem měl na mysli známé pořekadlo – kovářova kobyla chodí bosa. Pokud se ptáte zdali jsme byli u lékaře, tak ano. Výsledek po kameře v žaludku, ultrazvuku a jiných vyšetření zněl: žaludek na věk pacienta velmi zachovalý a zdraví bez jakýchkoliv změn či známek krvácení, vředů, podráždění  atd.  Je jasné, že šlo o jiné sféry než je fyzická záležitost. Vyléčil jsem ji až za dva roky určitým banálním zákrokem, který jsem pro jeho bohužel jednoduchost v té době neviděl. Tento obyčejný zákrok jsem zkusil již po vyčerpání všech ostatních složitých.

Vždy když byla Helenien v tomto bolestném stavu zjevil se nám Plejáďan s nabídkou pomoci. Jelikož jsem okamžitě poznal, že jde o smlouvu s ďáblem, pomoc jsem odmítl. S počátku se stále snažili i přes den nabízet různé pomoci, jako je úplné uzdravení mé ženy a nebo také nabídka financí ve stylu vše co si budeme chtít koupit na vše budeme okamžitě mít. Peníze nabízeli často a to hodně. Nabízeli i slávu a mnoho jiného. Nechtěli za to nic, jen aby Helenien pro ně pracovala, jako tlumočnice. Vše jsem rezolutně několikráte odmítl, jelikož jsem znal jejich pravou podstatu a také jejich pravou tvář Satana. A tak začali vyhrožovat ve stylu, že ženu úplně zničí a celou moji rodinu. Jelikož znám vesmírné zákony (neboť jsem byl jeden z jejich tvůrců), věděl jsem, že svůj tlak zvýší a však jen do určité míry. Ženu jsem magicky uchránil od jakýchkoliv jejích vlastních slibů, protože v urputných bolestech, které jí plejáďané skrze určité sféry zvýšili, tedy nezpůsobili, ale zvýšili do maxima, byla žena již tak utrápená, že by byla v těchto bolestech schopna upsat duši ďáblu.  Stejně tak to dělala španělská inkvizice, kdy skrze způsobené urputné bolesti často lidé prohlásili to, co v podstatě říci nikdy nechtěli. Jelikož však Plejáďané překročili svoje meze, učinil jsem určitá rozhodnutí a opatření vůči jim samotným. Nyní se stáhli a však lapají své ptáčky zase jinde. Ženu jsem nakonec uzdravil a nyní je zcela zdráva.

Posluhovačem tohoto plejádského Ďábla je u nás v Čechách již známí pan Ivo Benda. Uzavřel s ďáblem Aštarem Šeranem smlouvu, aby lákal lidi do jejich sítí. Mimochodem, jejich sliby nejsou ničím vázané, takže pokud někomu slíbí bohatství či jiné dary, nemusí je tak scela splnit, jelikož nemají takovou moc jak prezentují. Když jsem mluvil s Aštarem o jeho nabídce věděl jsem, že nemají Plejáďané takovou moc pro splnění svých slibů. Jelikož jsem ve vesmíru velmi silná a vážená bytost, nemohli mě Plejáďané jen tak lhát, jelikož by si tak okamžitě zašpinili karmu a tím by mohli ztratit status 4 dimenze. V tomto případě dle zákonů tohoto vesmíru by došlo tak k velkému zhrubení jejich energií, že by rázem spadli do nižší dimenze, odkud by již nemohli lidi manipulovat tak snadno a tím by ztratili svoje otroky, které pro své přežití potřebují. Z tohoto důvodu se mnou mluvili na rovinu a odpovídali na mé otázky pravdivě bez jakýkoliv zkreslených verzí. Jelikož se lidé často nechají nalákat na peníze a bohatství, uvedl jsem právě tyto otázky, aby si člověk uvědomil, že sliby nemusí být z jejich strany pravdivé. Zde uvádím jen několik málo otázek

OTÁZKY MNOU POLOŽENÉ

1. Jste opravdu schopni dodržet slib, který prezentujete? 

Ne to nejsme.

2. Z Jakého důvodu nejste? 

Je to byznys, který také na této planetě vznikl díky nám.

3. Ano byznys je o výdělku a ztrátě, tak to u vás je že? 

Ano, my jsme ti co mají po vašem peníze a lidé jsou ti co je žádají.

4. Takže své sliby nedodržujete?

Ano nedodržujeme, to je byznys.

5. Je mi jasné, že vaše pomoc je ta pomoc, kdy sami způsobíte danému člověku problém a pak mu nabídnete záchranu. Je to tak? 

Ano to je velmi dobrý a vždy úspěšný plán.

Jak vidíte, jsou to podvodníci a lidé se nechají často jejími slovy uchlácholit. Není se čemu divit, mnoho lidí není spokojeno se svým životem a hledají alternativu a na to reagují právě takovéto nečisté energie.  Je mnoho ovlivněných lidí, kteří spolupracují s Plejáďany. Například  jedna česká žena popsala, jak s nimi probíhá spolupráce. Často v noci když spí, jí zbudí hudbou a nepřestanou dokud nevstane s postele. Tuto hudbu pak zesilují pokud to vstávání trvá déle. Je po ní žádáno automatické malování různých energetických obrazců, které jsou ji chanelingem dávány. Tyto obrazce, která tato žena pak prezentuje, jsou samozřejmě ovlivněné a negativní pro všechny lidi co se na ně dívají. i když můžou způsobovat příjemný pocit, je pouze past. Děje se totiž to, že při pohledu na obrazce danému člověku způsobí příjemný pocit a ten se tak automaticky ( hlavně skrze srdeční čtvrtou čakru) této energii otevře. V této chvíli dochází k energetickému čipování srdeční čakry čtvrté úrovně a tento energetický zásah začne silně ovlivňovat daného člověka tak, že ve většině případů způsobí pocity silné sympatie k vyzařováné energii z obrazce a tím v podstatě automaticky začne cítit sympatie k Plejáďanům. Je však ještě jiný skrytější význam těchto obrázců a to, že tento čip začne působit i na celkové zdraví daného člověka, také na bolesti, náladu nebo na strachy všeho druhu. To je pro případ, kdyby daný člověk nechtěl spolupracovat a nebo nic netušícího člověka skrze čip nechají onemocnět a pak se nabídnou jako velcí zachránci, na což pak daný člověk (jelikož je vidí, jako andělé)  při jejich nabídce se sám rozhodne ( upíše), že jim bude sloužit.  Jiná žena s ciziny dělá přednášky a vypráví o jejich lodích a jejich přátelských úmyslech. Při pohledu na tyto Ženy jsem vyděl černé řemeny okolo jejich těl a silný uměle vytvořený kanál neboli spojení s právě zmiňovanými Plejáďanami. Vycítil jsem u nich určitou svázanost a nemohoucnost, která bude trvat i po jejich smrti. Budou muset sloužit ještě hodně dlouho těmto negativitám i vjiných sférách. Také jsem vycítil, jak u těchto žen tak i u pana Bendy, že již nechtějí pracovat pro tyto bytosti a touží po svobodě. Dobře již ví, že se o žádné anděle nejedná, nýbrž na opak.

Takovýchto pracujících bytostí se zájmem vlastnit a zotročit lidstvo je zde na planetě Zemi více. Jde o to, že si tyto bytosti lezou tzv. do zelí a každý chce utržit co největší lidské sousto. To vyúsťuje v určitou válku mezi nimi, kdy pomlouvá jeden druhého. Například plejáďané jsou vysazení na Ještírky. Ještěří mimozemšťané se snaží svoje lidské ovečky označit čipem jako svůj majetek a tak je mít pod svou vlastní kontrolou před jinými mimozemšťany se stejným zámerem. Tzv. ilumináti, jsou dle mého právě zmínění Plejáďané. Tím, že dochází k duchovnímu postupu celé sluneční soustavy, tedy i planety Země a vše co na ní žije, tedy i lidstva, ztratí tak tyto negativní bytosti svůj status otrokářů a tím by přišli ohledně lidí o velmi kvalitní zdroj otroků. proto se nyní snaží mnoho takových bytostí dostat pod svou vládu co nejvíce  lidských bytostí a to buď po dobrým v podobě andělů a milujících záchranářů a nebo pak po zlém v podobě útrap a bolestí. Jeden z vesmírných zákonů je, že nelze žádnou lidskou bytost bez jejího vlastního rozhodnutí ovládat a učinit z ní otroka. Ale pokud se takto člověk sám rozhodne, byť by byl oklamán, pak jde o jeho vlastní rozhodnutí a o jeho status svobodné vůle a toto vesmír plně respektuje. Jednoduše řečeno, v tomto vesmíru se každý sám rozhoduje zdali se chce trápit či radovat. Proto je zde také díky svobodné vůli, kterou nemají jenom lidé, ale i jiné bytosti ve vesmíru povoleno opravdu vše i obelhání či podvod. 

Proto lidé neposlouchejte hned pěknou písničku, když nevíte přesně, kdo ji zpívá. Ať v příštích dnech, nebo rocích, stane cokoliv,  doporučuji nenastopovat do vesmírných lodích. Ať uvidíte to, co jste ještě neviděli, zachovejte vždy chladnou hlavu a pokuste se zůstat v klidu co nejméně rozrušeni, protože to je velice důležitý moment, aby jste neztratili zdraví selský rozum a tak se vyhnuli snadné manipulaci s vaší myslí, skrze paniku a strach všeho druhu.

Ps: plno z vás nebude souhlasit s tímto článkem a mi to plně respektujeme. Víme, že již mnoho lidí slouží této rase ať vědomě či nevědomě. Nesnažíme se lidi předělat, ale snažíme se podělit s našimi vlastními zkušenostmi. Je plno učitelů ale málo mistrů, proto čiňte ve svém životě dle svého vlastního uvážení. Učitel se vás bude snažit naučit to co se naučil on sám. Avšak Mistr se vás bude snažit naučit to co již dávno umíte vy, jenom jste na to zapomněli.

Toto napsal zde do komentáře AZARI: To, co píšete cítím jako velmi pravdivé a také jako odpověď na můj neuvěřitelně silný pocit nedůvěry ke všem těch jejich řečem i přes relativní pravdivost jejich informací. Chci přidat pár upozornění, která v článku nejsou (nebo jsou a unikla mi 🙂 . Předně – Plejáďané uvedli, že chtějí promluvit v OSN v roce 2016. Toto je uvedeno ve starodávných proroctvích – že v roce 2016 nepřátelská mimozemská rasa bude chtít promluvit před politickým shromážděním všech národů světa s cílem zotročit lidstvo. Za druhé chci upozornit na to, že informace, které podávají o našem původu a našem pádu jsou v zásadě pravdivé – až na to, že jsou to oni, kdo zapříčinil náš pád. Jak by o nás tedy nevěděli relativně všechno, nebo alespoň velmi mnoho! Za všechny jejich úmysly hovoří jejich rádobyláskyplné varování před vědou – potřebují nás udržet hloupé, nevědomé. Ve skutečnosti žasnu, jak si vůbec mohou nebo mohli myslet, že s něčím takovým, co předvádějí, na Zemi uspějí? martina a H. prosím, aby ty dvě doplňkové informace nějak více zviditelnili, uznají-li za vhodné. Díky

SOUHLASÍME S AZARIM A VÍME O TOMTO, JELIKOŽ NÁM SVŮJ PLÁN SAMI ŘEKLI A TAKÉ NÁM JEJICH PLÁN SDĚLILI  I JINÉ MIMOZEMSKÉ BYTOSTI.

SDĚLILI JSME NAŠI ZKUŠENOST A VĚŘTE ŽE NENÍ JEDINÁ. NAPŘÍKLAD I ZA TENTO ČLÁNEK JIŽ BYLY NA NÁS PROVEDENY ÚTOKY OD PLEJÁĎANŮ Z JINÝCH SFÉR, JAKO JE ASTRÁLNÍ A MENTÁLNÍ ÚTOK. PROTO RADA PRO OSTATNÍ:  JEJICH SÍLA JE V ŠÍŘENÍ STRACHU. STRACH JE V PODSTATĚ MÁLO LÁSKY A ČÍM MÉNĚ LÁSKY TÍM VĚTŠÍ CHAOS A ZTRÁTA VLASTNÍ OSOBNOSTI. PROTO AŤ SE DĚJE CO SE DĚJE, NEPŘIPOUŠTĚJTE SI STRACH A VŠE SE SNAŽTE V KLIDU PŘEKOUSNOUT, NEBO JEŠTĚ LÉPE IGNOROVAT.

Zdroj: 1


DALŠÍ ČLÁNKY:

Celkem komentářů: 1

 1. 0

  0

  Autor tohoto článku se nachází v negativním stavu – je značně ovládán z TEMNÝCH SVĚTŮ.

  Je to ukázka překroucení mnoha a mnoha informací od mnoha a mnoha lidí, které vyšly v mnoha knihách dávno před internetem jako výpovědi setkání s mimozemšťany a před takovými překrucovači.

  Knihy každý najde, a kdo chce dělat, že neexistují, lže stejně, jako autor článku výše, který hraje takovou hru.

  Viz http://www.andele-nebe.cz – Světelná knihovna – knihy a dále obálky stovek knih na 220 obrázcích http://www.heavenly-angels.org – WARNING TO PEOPLE (Varování lidem) – 6-1 – HEAVENLY UNIVERSITY – 220 obrázků 9608 – 9827.

  Tyto knihy vycházely již po 2. světové válce jako reakce na toto strašné chování lidstva a předávají poselství lidem od Andělů Nebe – Sil Světla. Tito lidé byli z různých zemí a nebyli organizováni v žádných oragnizacích a ani nikoho neorganizovali či neovládali (protože to nepotřebovali).

  To jsem si zjistil a zveřejnil na svých stránkách v rámci svobod, které požívám.

  Takže současní překrucovači ovládaní z Temnot mají spoustu práce, podobně jako ten v tom článku, aby se ty pravé zdroje NEDOSTALY k lidem.

  Už jen to, že neuvádí žádné původní zdroje je hloupé.

  “Čest pseudopráci !”

  1. 0

   0

   S tím jde jen a pouze souhlasit. Autorem článku nejsme, navíc lze dodat, že se takto v článku někdo snaží popisovat “Plejárany”. Existují Plejáďané, ale ti druzí, jen horko těžko.

 2. 0

  0

  Pana Ivo Bendu jsem viděla na jeho přednášce v Praze a jedná se o dobrého člověka. To poznám. Plejarane prý existují a jsou skutečně negativního charakteru, to říká Jaroslav Chvátal. Naopak Plejáďané jsou dobré bytostí z vyšší dimenze a pomáhají nám.

 3. 0

  0

  Co Švýcar Billy Meier který by s nimi v kontaktu.
  Nezdá se, že by kontakt s Plejáďany byl negativní.
  Řekl bych, že článek je napsán proti někomu ve kterém je zloba a nenávist.
  Tento člověk se nikdy s nimi nesetkal mam aspoň takový dojem. Je vidět, že nemá vše o nich nastudováno. Oni přiznávají, že to byly oni co nám naše DNA z 12 šroubovic stáhly na dvě a teď napravují co udělaly protože to zastavilo jejich vývoj a nastala stagnace ten člověk to neví?
  V článku jsou výhružky a zastrašování ne s tímto článkem nesouhlasím.

  1. 0

   0

   Bohužel, zde je názorná ukázka totální destabilizace lidského vědomí v podání informací, jako faktů, které se v tomto případě tak snaží hrdě tvářit 🙁

 4. 0

  0

  Větší slátaninu jsem nečetla. Myslím, že takový článek nejen nestojí za komentář, ale ani za hodnocení zda je, nebo není pravdivý. Co si myslet o tvůrci, když ve článku najdete hrubky a nerespektovanou interpunkci?

  1. 0

   0

   Je to možné, ale i tak jde jako u každého článku o obsah. Myslím, že tento je překládaný. Autorem, jak už se respektive v komentářích výše zmínili, nejsme my.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *